doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

  • Katedra biomedicínských předmětů

Kontakty:

  • blaha@palestra.cz
  • Vysokoškolský pedagog
  • Garant oboru Výživový poradce a sportovní diagnostika
  • Člen redakční rady ACTA SALUS VITAE

 

VZDĚLÁNÍ

  • 1966 – Přírodovědecká fakulta UK – Biologie-chemie, specializace antropologie
  • 1970 – Přírodovědecká fakulta UK – udělení titulu RNDr. – Antropologie
  • 1989 – Přírodovědecká fakulta UK – udělení titulu CSc. – Antropologie
  • 1997 – Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně – udělení titulu docent – Antropologie

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

KORNATOVSKÁ, Z., BLÁHA, P., HILL, M. Antropometrické charakteristiky hmotnosti a tělesné výšky dětí s merntálními disabilitami ve vztahu k řízeným pohybovým aktivitám. Česká antropologie. 2015, 65(1) 23-29; ISSN 1804-1876.

SEDLAK, P., BLÁHA, P. et al. Monitoring the growth dynamics of somatic traits based on a semi-longitudinal study. HOMO-Journal of Comparative Human Biology, 2011, 62.2: 144-158.

BLÁHA, Pavel et al. Růst a vývoj českých dětí ve věku od narození do šesti let: antropologický výzkum 2001-2003 = Growth and development of Czech children aged from birth to six years: anthropological research 2001-2003. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010. 189 s. ISBN 978-80-86561-38-7.

BLÁHA, Pavel. Aleš Hrdlička – 140th anniversary of birth. 1. vyd. Prague: Czech Anthropological Society, 2009. 125 s., [2] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-4746-8.

BLÁHA, Pavel et al. Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let) = Development of somatic parameters of Czech children and adolescents, focused on cephalic parameters (0-16 years). 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. 2 sv. ISBN 80-7071-122-1.

BLÁHA, Pavel. Základní tělesné charakteristiky českých obézních dětí od 6 do 16 let = Basic Body Characteristics of the Czech Obese Children from 6 to 16 Years. Praha: Ústav národního zdraví pro vrcholový sport, 1990. [28] s.

BLÁHA, Pavel. Antropometrie československé populace od 6 do 35 let: Čs. spartakiáda 1980. Část 2. Praha: ÚNZ hl. m. Prahy, 1984. 277 s.

BLÁHA, Pavel aj. Antropometrie československé populace od 6 do 35 let: Československá spartakiáda 1980. Praha: ÚNZ hl. m. Prahy, 1982. 401 s.

 

ÚČAST NA KONFERENCÍCH

4. – 5. 3. 2016 21. Kubátovy dny „Ortopedická protetika – Vrozené a získané poruchy růstu – Diabetická noha – Mezioborivý pohled“
Příspěvek: Rekapitulace antropologických výzkumů na živém člověku u nás.