Ing. Alena Kindová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Do sféry sportovního marketingu vstoupila v roce 2000, kdy se stala předsedkyní představenstva a ředitelkou oficiální marketingové agentury Českého olympijského výboru Česká olympijská a.s. Do roku 2014 v této funkci řídila smluvní zabezpečení s partnery Českého olympijského týmu, spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem v oblasti marketingu a ochrany olympijské symboliky, projekt Olympijského parku na Letné a ostatní aktivity firmy.

Do její kompetence spadala i příprava a řízení Českých domů na letních i zimních olympijských hrách počínaje olympiádou v Sydney 2000 až po olympiádu v Soči 2014.

Nyní působí na pozici tajemnice Českého olympijského výboru a je i nadále členkou představenstva ČO a.s. Aktivně působí v odborných komisích ČOV pro Duální kariéru a v Komisi rovných příležitostí.

Externě přednášela na FTVS pro obor managementu sportu a má svou přednášku na VŠE v semináři Marketingové komunikace.