Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Je absolventem Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, obor ekonomika vnitřního obchodu. V roce 2012 získal na téže škole titul Ph,D. na Fakultě mezinárodních vztahů v oboru mezinárodní ekonomické vztahy. Tématem jeho disertační práce byla Poptávka po službách wellness v ČR a v zahraničí. 

Po ukončení inženýrského studia pracoval jako mistr v oboru průmyslová kartonáž. Zde se jako vedoucí organizátor podílel na vývoji nového výrobky pro firmu Supraphon. Dále působil jako vedoucí referent bytového hospodářství, útvar nájemného. Krátký čas byl zaměstnán jako účetní výrobního podniku a jako vedoucí údržby ve zdravotnictví. Po roce 1989 Vykonával práce účetní povahy pro soukromé subjekty. 

Do školství nastoupil v roce 1994 a působil jako učitel ekonomických předmětů na střední škole Managementu a služeb. Od r. 1999 vyučuje na vyšší odborné škole Palestra, též jako učitel ekonomických předmětů. 

Na VŠTVS Palestra učí od r. 2004. Jeho hlavními obory jsou základy mikro a makroekonomie a ekonomika podniku. Po otevření magisterského studia se věnuje oblasti managementu wellness služeb, kde sestavil vyučovací program téhož názvu.