Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

  • Katedra ekonomiky a managementu

Kontakty:

  • jirasko@palestra.cz
  • Vysokoškolský pedagog

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Je absolvent studijního programu Hospodářská politika a správa na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci (Ing. – 2001, Ph.D. – 2008). Jako odborný asistent katedry pojišťovnictví na Hospodářské fakultě publikoval řadu článků o důchodového reformě v ČR. V disertační práci popsal, argumentoval a prognózoval vlastní návrh důchodové reformy v ČR. Publikoval také v oblasti nejenom statistického prognózování ekonomických časových řad. 

Aktuálním trendům světové ekonomiky, statistickým analýzám a lektorování se věnoval i během svého působení v ČSOB, Investiční společnosti ČSOB a Hypoteční bance. 

Nyní pracuje na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, kde vyučuje Metodologii výzkumné práce, zaměřenou zejména na statistiku. Na Palestře přednáší rovněž Personální management a vede Multimediální seminář. Statistickou analýzou se zabývá i v publikační činnosti. 

 

VZDĚLÁNÍ

  • 1996 – 2001 – Ing. – Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta
  • 2001 – 2008 – Ph.D. – Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

JIRÁSKO, Robin. Důchodová reforma ve znamení hospodářského růstu. Sborník z 8. ročníku konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví. Praha: FFÚ VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1181-8.

JIRÁSKO, Robin. Stabilizace penzijního systému v ČR. Sborník z 3. ročníku mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.

JIRÁSKO, Robin. Řešení penzijní otázky v ČR. Sborník z vědecké konference Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-7041-824-6.

JIRÁSKO, Robin. Na důchody jinak. Mladá fronta dnes, 7. srpna 2006.

JIRÁSKO, Robin. Důchodová reforma v ČR. Sborník z mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum. Liberec: Hospodářská fakulta TUL, 2005. ISBN 80-7083-953-8.

JIRÁSKO, Robin. Analýza časové řady měnového agregátu M2 v ČR od roku 1993.E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1998- . s. 86-88. ISSN 1212-3609.