JUDr. Jan Exner

JUDr. Jan Exner je právník Českého olympijského výboru. Kromě toho vyučuje evropské právo na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy a působí jako člen Komise pro audit v rámci Mezinárodní plavecké federace a člen Rozhodčí dopingové komise při Mezinárodní orientační federaci.

Mezi jeho profesní oblasti zájmu patří především olympijské hnutí, ochrana olympijských symbolik, boj proti dopingu ve sportu, problematika státního občanství ve sportu a spojení práva Evropské unie a sportu.

Sport je nedílnou součástí jeho profesního i osobního života. Během své aktivní sportovní kariéry při studiu  Sportovního gymnázia v Jilemnici se věnoval orientačnímu běhu. Dnes rád chodí do posilovny nebo plavat.

Hovoří anglicky a francouzsky.