Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

  • Katedra biomedicínských předmětů

Kontakty:

  • nechlebova@palestra.cz
  • Vysokoškolský pedagog

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, MÜLLEROVÁ, Ivana, NECHLEBOVÁ, Eva. Zájem sester o wellness aktivity jako prostředek prevence syndromu vyhoření. In: SYSEL, D. a kol. Prevence. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva Svatá Alžbeta. 2017. ISBN 978-80-223-4295-7.

NECHLEBOVÁ, Eva. Prevence pádů seniorů. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s. 155-164. ISBN 978-80-87723-30-2.

NECHLEBOVÁ, Eva. Charitativní akce pro nemocnici v Měšicích – forma zážitku. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. s. 201-207. ISBN 978-80-87723-17-3.

NECHLEBOVÁ, Eva. Stáří z pohledu vývojové psychologie. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. s. 65-84. ISBN 978-80-87723-09-8.

NECHLEBOVÁ, Eva. Aktivizace seniorů v nemocnici v Měšicích. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. s. 219-226. ISBN 978-80-87723-07-4.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára a NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 248 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4369-1.

NECHLEBOVÁ, Eva. Wellness seniorů. In: HOŠEK, V, ed. a TILINGER, P. ed. Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness a bio-psycho-sociální kontext“ konané 24. 11. 2011. Vydání: první. Praha. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2012. s. 52-57. ISBN 978-80-904815-6-5.