Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.

Je absolventem magisterského studijního oboru management sportu na FTVS UK v Praze a doktorského oboru ekonomika a management na fakultě podnikohospodářské na VŠE v Praze pod vedením Doc. Novotného. Během akademické kariéry působil jako vyučující na vedlejší specializaci ekonomika sportu na VŠE v Praze, tajemník katedry podnikové ekonomiky a vedl odborný vědecký časopis Ekonomika a Management.

V oblasti ekonomiky sportu působil v IASE (international Association of Sports Economists), pořádal konference na sportovní ekonomiku (domácí i mezinárodní) a v současnosti je členem ČASEM (Česká asociace sportovních ekonomů a manažerů). Spoluautor knihy: Sport v ekonomice (Wolters Kluver 2011)

V současné době působí jako sportovní manažer v multifunkčním sportovním centru Třešňovka v Praze na Zbraslavi a dále se věnuje organizaci sportovních akcí na míru – např. benefiční turnaj Sue Ryder Charity Cup.