Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA

Je partnerem v poradenské společnosti zaměřující se na oblast corporate governance, ethics&compliance a kulturu organizací – CGPartners, s.r.o.. Ve své praxi se účastnil řady poradenských projektů zaměřených na transformaci firemní kultury, tvorby strategií a krizového řízení. 

Od roku 2001 působí jako přední odborník na oblast hodnotových systémů. 12 měsíců působil v týmu světového leadera v oboru crosskulturální psychologie prof. Shaloma Schwartze na Hebrew University of Jerusalem, Izrael.

Dva roky pracoval v The Nicholas C. Petris Center on Health Care Markets & Consumer Welfare at University of California, Berkeley, USA považovaného za světovou špičku v oboru.

Magisterské studium učitelství pro střední školy absolvoval na Fakultě pedagogické ZČU. Doktorské studium v oboru kinantropologie zaměření na sociální psychologii a psychologii sportu ukončil na FTVSUK. Na této fakultě Univerzity Karlovy také dva roky přednášel na katedře pedagogiky a psychologie. Titul MBA (Master of Business Administration) získal na Rochester Institute of Technology, USA.

Dr. Kavalíř se účastnil řady mezinárodních vědeckých konferencí v Evropě, Asii i Americe a publikoval v mezinárodních recenzovaných vědeckých publikacích. Je členem International Association of Cross Cultural Psychology a je certifikovaným poradcem a členem globální sítě poradců Cultural Transformation Tools.

Je externím spolupracovníkem a řešitelem grantových úkolů VŠEM.