Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

  • Prorektor pro vnější vztahy a tvůrčí činnost

Kontakty:

  • mirovsky@palestra.cz
  • +420 603 887 419

Tomáš Mirovský pracuje na Palestře od začátku roku 1991, kdy začal učit v kurzech Sportovní masáže. Od roku 1992 pracoval na ATVS PALESTRA jako vedoucí oddělení rekvalifikací, v roce 2006 přešel na VŠTVS PALESTRA jako vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání, manažer grantových programů a tajemník jednatele. Je odpovědný za přípravu akreditací některých nových studijních programů, je zástupcem Palestry v mezinárodních organizacích a členem Stálého poradního sboru Ministerstva vnitra ČR pro ochranu měkkých cílů.

Je absolventem několika vzdělávacích programů na Palestře, magisterský titul získal na UJAK v Praze, v současné době studuje doktorský studijní program na FSS MUNI v Brně.

Od roku 1995 spolupracuje se společností Prague International Marathon při pořádání běžeckých akcí, v posledních letech na pozici koordinátor závodů běžecké ligy RUNCZECH. Je ředitelem silničního běžeckého závodu PALESTRA Kbelská 10. Od LOH v Londýně 2012 koordinuje dobrovolníky pro Český olympijský výbor v projektech Olympijských parků a Olympijských festivalů. Byl členem organizačního výboru MS v ledním hokeji 2015 v ČR na pozici ředitel oddělení dobrovolníků.