Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

 • Prorektorka pro vědu a výzkumKatedra wellness

Kontakty:

 • krejci@palestra.cz
 • +420 212 277 736
 • Vysokoškolský pedagog
 • Prorektorka pro vědu a výzkum
 • Vedoucí katedry Wellness
 • Šéfredaktorka časopisu Acta Salus Vitae

 

VZDĚLÁNÍ

 • 1981 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Učitelství pro školy II. cyklu, tělesná výchova-ruština.
 • 1982 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – přiznán titul PaedDr. v rigorózním řízení na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Pedagogika sportu.
 • 1992 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – vědecký titul CSc., obor Teorie vyučování tělesné výchově.
 • 2000 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – habilitace v oboru Kinantropologie – podobor Psychologie sportu.
 • 2015 – Univerzita Máteja Bela Banská Bystrica – profesorské řízení v oboru Sportovní humanistika.

Vědecký profil

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Identification characteristics of the intervention method „Life in Balance“ focused on seniors 65+. Acta Salus Vitae, 2018, Vol. 6, No 2, 45-54. ISSN 1805-8787.

KNAPPOVÁ, Věra, VÁLKOVÁ, Hana, KORNATOVSKÁ, Zuzana, KREJČÍ, Milada, FRANCOVÁ, Lucie. Outdoorové aktivity v projektu Zdravé společenství. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2018/9 (1) 28-31. ISSN: 1804-4220.

KREJČÍ, Milada, HARADA,Tetsuo, KAWAMATA, Misako. Research analyse of potential circadian aspects in boxing. Slovak Journal of Sport Science , 2018, Vol. 3 No.1, 83-99. ISSN 2453-9325 (online), ISSN 2453-7659 (print version).

KAWAMATA, Misako, TAKEUCHI, Hitomi, KIMURA, Natsuki, KAWADA, Takahiro, KREJČÍ, Milada, TANIWAKIi, Nozomi, Tetsuo HARADA. Relationship between burnout and circadian typology and sleep habits in Japanese nursery school and kindergarten teachers. Biological Rhythm Research. 2018, Vol.49, 5, 413-423. DOI: 10.1080/09291016.2018.1512300 ISSN 0929-1016. IF 0,66

KREJČÍ, Milada. Aktivity APA na VŠTVS PALESTRA – cíle a charakteristika aktivit v oblasti APA v rámci studia na VŠTVS PALESTRA. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2017/8, Vol. 8, No 1-2, 30-34. ISSN: 1804-4220. Dostupné z: https://www.apa.upol.cz/2017-8-1-az-2/publication#page/33.

KAWADA,Takahiro, KATAOKA,Tetsuro, TSUJI, Fujiko, NAKADE, Miyo, KREJČÍ, Milada, NOJI,Teruki, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. The Relationship between a Night Usage of Mobile Phone and Sleep Habit and the Circadian Typology of Japanese Students Aged 18 – 30 yrs. Psychology, 2017, 8, s. 892-902. ISSN 2152-7199 (online) ISSN 2152-7180 (print). Dostupné z: http://file.scirp.org/pdf/PSYCH_2017050415045882.pdf.

KREJČÍ, Milada a kol. Wellness. 1. vydání. Praha: Grada; Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2016. 304 stran. ISBN 978-80-271-0010-1.

KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. 245 stran. ISBN 978-80-87723-23-4. Dostupné také z: zde

KREJČÍ, Milada., URBANÍK, Tomáš., KORNATOVSKÁ, Zuzana. Public awareness about the importance of wellness for human life. In: KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. s. 28-52. ISBN 978-80-87723-23-4. Dostupné také z: zde

HARADA, Tetsuo, WADA, Kai, TSUJI, Fujiko, KREJČÍ, Milada, KAWADA, Takahiro, NOJI, Teruki, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi. Intervention study using a leaflet entitled ‘three benefits of “go to bed early! get up early! and intake nutritionally rich breakfast!” a message for athletes’ to improve the soccer performance of university soccer team. Sleep and Biological Rhythms.Vol. 14, No 1. 2016. s. 65-74. ISSN 1446-9235. IF = 0.588

HARADA, Tetsuo, KREJČÍ, Milada, WAKAMURA, Tomoko, KAWADA, Takahiro, TAKEUCHI, Hitomi. Education to promote healthy sleep habits in athletes. In: KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. s. 76-104. ISBN 978-80-87723-23-4.

VÁLKOVÁ, Hana, KREJČÍ, Milada. Zdravá společenství – edukace a podpora zdravého životního stylu u sportovců speciálních olympiád. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. 335 stran. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné také z: zde

KAWADA, Takahiro,TAKEUCHI, Hitomi, NAKADE, Miyo, TSUJI, Fujiko, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, TANIWAKI, Nozomi, HARADA, Tetsuo. Questionnaire and Intervention Study on Effects of Drinking Cows’ Milk at Breakfast on the Circadian Typology and Mental Health of Japanese Infants Aged 1 – 6 Years. In: Natural Science. 2016. 8. s. 381-396. Online: 2150-4105 ISSN Print: 2150-4091. Dostupné také z: http://file.scirp.org/pdf/NS_2016090814050941.pdf IF = 0.93

KAWADA, Takahiro., OKI, Kotaro., YAMAZAKI, Yumiko., TSUJI, Fujiko., NAKADE, Miyo., NOJI, Teruki., KREJČÍ, Milada., TAKEUCHI, Hitomi., HARADA, Tetsuo. Impact of Smoking on Circadian Typology, Sleep Habits and Mental Health of Japanese Students Aged 18 – 30 Years. Psychology. 2016 S.1211-1216.Print: 2152-7180, Online: 2152-7199. Dostupné také z http://file.scirp.org/Html/4-6901796_69606.htm IF = 1.15

KREJČÍ, Milada; HORNOF, David. Participation of the czech association yoga in daily life in health promotion in Czech republic. Acta Salus Vitae, 2016, 4.2: 34-51. ISSN 1805-8787. Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/109.

KAWADA, Takahiro, TAKAMORI, Yuri, NAKDE, Miyo, TSUJI, Fujiko, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. Effects of Drinking Cows’ Milk at Breakfast in Promoting Sleep-Health in Japanese University Athletes. International Journal of Psychological Studies. Vol. 8, No. 3. 2016. s. 154-163. ISSN 1918-7211 E-ISSN 1918-722X. IF = 0.17

KREJČÍ, Milada, BANACH, Marek, HARADA, Tetsuo, TAKEUCHI, Hitomi, TSUJI, Fujiko. Differences in circadian habits of boxers in context of competitive and non-competitive performance. Acta Salus Vitae. 2015, 3.2. ISSN 1805-8787.
Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/78/pdf_11.

KREJČÍ, Milada. Health benefits of the system“ yoga in daily life“ in overweight control. Acta Salus Vitae, 2015, 3.1. ISSN 1805-8787. Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/88.

NAKADE, Miyo, KREJČÍ, Milada., SAITO, Kiyoe, WADA, Kai, TSUJI, Fujiko, NOJI, Teruki, KAWADA, Takahiro,TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. Intervention Using a Leaflet to Promote a Morning-Typed Life in 2- to 6-Year-Old Japanese Children and Their Parents. International Journal of Psychological Studies. Vol. 7, No 2. 2015. s. 1-17. ISSN 1918-7211 (Print) ISSN 1918-722X (Online). IF = 0.17

REHOR, Peter R.; KREJČÍ, Milada. Wellness, self efficacy and behavioural changes. Acta Salus Vitae, 2015, 3.1. ISSN 1805-8787. Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/85/pdf_22.

HARADA, Tetsuo, WADA, Kai, AKIMITSU, Osami, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi. Education to healthy life style with the accent to sleep habits–intervention programs. Acta Salus Vitae, 2015, 1.1. ISSN 1805-8787. Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/5.

NAKADE, Miyo, HIRAOKA, Miki, KAWASAKI, Kiyoko, UESATO, Takuya, WADA, Kai, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, TANIWAKI, Nozomi, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. Are Obese Mothers of Children Aged 1-6 Years Evening-Typed? International Journal of Psychological Studies. Vol. 7, No 2. 2015. s.121-128. ISSN 1918-7211 (Print) ISSN 1918-722X (Online). Dostupné také z: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/view/30443. IF = 0.17

NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi, KREJČÍ, Milada, TSUJI, Fujiko, NOJI, Teruki, HARADA, Tetsuo. Questionnaire Study on the Comparison among Circadian Typology, Sleep Habit, Physical and Mental Health and Meal Habit in Japanese University Athletes. Psychology. Vol. 6, No 12. 2015. s. 1562-1569. ISSN 2152-7180 (Print)2152-7199 (Online). Dostupné také z: http://file.scirp.org/pdf/PSYCH_2015092413432424.pdf. IF = 0.81

TAKEUCHI, Hitomi, YAMAZAKI, Yumiko, OKI, Kotaro, WADA, Kai, NOJI, Teruki, KAWADA,Takahiro, NAKADE, Miyo, KREJČÍ, Milada, HARADA, Tetsuo. Effects of chronotype and environmental factors upon sleep and mental health in Japanese students aged 18-40 yrs. Biological Rhythm Research. Vol. 46, No 6. 2015. s. 771-784. ISSN 0929-1016. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291016.2015.1048952. IF = 0.919

TAKEUCHI, Hitomi, WADA, Kai, KAWASAKI, Kiyoko, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, KAWADA, Takahiro, NAKADE, Miyo, HARADA, Tetsuo. Effects of Cow Milk Intake at Breakfast on the Circadian Typology and Mental Health of Japanese Infants Aged 1 – 6 Years. Psychology, 2014, 5.02: 172. Dostupné také z: http://file.scirp.org/pdf/PSYCH_2014022709311625.pdf. IF = 0.92

KREJČÍ, Milada, TULI, Kailash, KRÁSOVÁ, Barbora. Stress management in young female sportsmen through breath and movement synchronizing. Acta Salus Vitae. 2014, 2.1. ISSN 1805-8787. Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/28

KREJČÍ, Milada. Self-transformation process in wellness and health education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013, 106: 2375-2389. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813048957.

KREJČÍ, Milada. Strategies of mental health promotion in young athletes – education to wellness. Acta Salus Vitae. 2013, 2.1. ISSN 1805-8787. Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/21.

WADA, Kai, YATA, Shota, AKIMITSKU, Osami, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA. Tetsuo. A tryptophan-rich breakfast and exposure to light with low color temperature at night improve sleep and salivary melatonin level in Japanese students. Journal of circadian rhythms, 2013, 11.1: 4.

HARADA, Tetsuo, WADA, Kai, AKIMITSU, Osami, KREJCI, Milada, NOJI, Teruki, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi. Education to healthy life style with the accent to sleep habits – intervention programs. Acta SAlus Vitae. 2013, 1.1.
Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/5/3.

NAKADE, Miyo, AKIMITSU, Osami, WADA, Kai, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, TANIWAKI, Nozomi, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. Can breakfast tryptophan and vitamin B6 intake and morning exposure to sunlight promote morning-typology in young children aged 2 to 6 years?. Journal of physiological anthropology, 2012, 31.1: 11. Dostupné také z: https://jphysiolanthropol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1880-6805-31-11.

AKIMITSU, Osami, WADA, Kai, NOJI, Teruki, TANIWAKI, Nozomi, KREJČÍ, Milada, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. The relationship between consumption of tyrosine and phenylalanine as precursors of catecholamine at breakfast and the circadian typology and mental health in Japanese infants aged 2 to 5 years. Journal of physiological anthropology, 2013, 32.1: 13. ISSN 1880-6805. Dostupné také z:
https://jphysiolanthropol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1880-6805-32-13

KREJČÍ, Milada et al. Výchova ke zdravému životnímu stylu: pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011-2012. 2 sv. ISBN 978-80-7238-930-8.

KREJČÍ, Milada. Strategie výuky duševní hygieny: výchova ke zdraví ve škole. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7394-262-5.

HARADA, Tetsuo, KOBAYASHI, Ryo, WADA,Kai, NISHIHARA, Risa, KONDO, Aska, AKIMITSU, Osami, NOJI, Teruki, TANIWAKI, NAKADE, Mio, KREJČÍ, Milada, TEKEUCHI, Hitomi. Effect of birth season on circadian typology appearing in Japanese young children aged 2 to 12 years disappears in older students aged 18 to 25 years. Chronobiology international, 2011, 28.7: 638-642.

KREJCI, Milada, et al. Effects of video game playing on the circadian typology and mental health of young Czech and Japanese children. Psychology, 2011, 2.07: 674. Dostupné také z: http://file.scirp.org/Html/7736.html

KREJCI, Milada. Yoga training application in overweight control of seniors with arthritis/osteoarthritis. Physiotherapy, 2011, 19.2: 3-8. ISSN 1230-8323. Dostupné také z: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/physio.2011.19.issue-2/v10109-011-0014-6/v10109-011-0014-6.pdf.

KREJČÍ, Milada et al. Adequate movement regime and bio-psycho-social determinants of active life style. České Budějovice: University of South Bohemia, 2010. 191 s. ISBN 978-80-7394-239-7.

KREJČÍ, Milada. S lepším spánkem k lepším známkám: [optimalizace diurnálních rytmů školáka. [České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010]. [8] s. ISBN 978-80-7394-205-2.

KREJČÍ, Milada, ed. Factors of self-control and self-esteem in overweight reduction. České Budějovice: University of South Bohemia, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7394-051-5.

KREJČÍ, Milada. Krok k výchově, krok ke zdraví: projekt ESF „Rozvoj lidských zdrojů“ CZ.04.1.03/3.1.15.2/0458 – „Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na prevenci obezity žáků 2. stupně ZŠ“. I. díl, Výchova ke zdraví na ZŠ a prevence obezity. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, 2008. 24 s. ISBN 978-80-7394-082-9.

KREJČÍ, Milada, ed. Health Education and Quality of Life: conference proceedings: Hluboká nad Vltavou, October 4-6, 2007 [CD-ROM]. České Budějovice: University of South Bohemia, 2007. Požadavky na systém: internetový prohlížeč, Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7040-993-0.

KREJČÍ, Milada. Emoce a pohyb. In: STUCHLÍKOVÁ, Iva a PROKEŠOVÁ, Ludmila. Zvládání emočních problémů školáků. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 170 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-534-2.

KREJČÍ, Milada a BÄUMELTOVÁ, Milada. Týdny zdraví ve škole: projekt. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita pro Krajskou hygienickou stanici České Budějovice, 2001. 135 s. ISBN 80-7040-507-4.

KREJČÍ, Milada. Setkání s jógou: jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na 1. stupni ZŠ. 2. vyd. České Budějovice: EM Grafika, 2003. 115 s. ISBN 80-239-2052-9.

KREJČÍ, Milada a BÄUMELTOVÁ, Milada. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. 1. vyd. České Budějovice: INCA, 1999. 81 s. ISBN 80-238-4619-1.

KREJČÍ, Milada. Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. 205 s. ISBN 80-7040-311-X.

MUŽÍK, Vladislav a KREJČÍ, Milada. Tělesná výchova a zdraví: zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1997. 139 s. Tělesná výchova a zdraví. ISBN 80-85783-17-7.

KREJČÍ, Milada. Setkání s jógou: jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na 1. stupni ZŠ. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1997. 85 s. ISBN 80-7040-220-2.

KREJČÍ, Milada. Jóga v praxi pedagoga. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1995. 111 s. ISBN 80-7040-129-X.

KREJČÍ, Milada. Jóga, učení a hra dětí od 5 let. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1993. 82 s. Kdo si hraje, nezlobí. ISBN 80-900925-6-X.

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

2. – 3. 12. 2016 – 7th International Scientific Conference “Physical Activity of Persons with Disability“, AWF Wrocław. Wroclaw.
Příspěvek: „Exploration of barefool walking in children with sensual disability“. Member of the Scientific Committee, Invited speaker, of the Conference.

24. 11. 2016 Konference s mezinárodní účastí „Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze“. VŠTVS PALESTRA, Praha.
Moderování konference

18. 10. 2016 Mezinárodní vědecká konference „Sport a zážitková pedagogika” VŠTVS PALESTRA Praha.
Workshop: VÁLKOVÁ, H., KREJČÍ, M. „Zdravá společenství – edukace a podpora zdravého životního stylu u sportovců speciálních olympiád“.

16. – 17. 9. 2016 – Mezinárodní vědecká konference „Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. FTVS UK Praha.
Příspěvek: HOŠEK, V., KREJČÍ, M., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Podíl rytířské výchovy na socializaci Karla IV. v kontextu sociálního učení ve sportu
Příspěvek: KREJČÍ, M., NECHLEBOVÁ, E. „Health Communities – Development of competences to wellness in persons with intellectual disability“.

15-17. 6. 2016 – European Congress of Adapted Physical Activity „APA Road EUCAPA“. FTK UP Olomouc
Příspěvek: KREJČÍ, M., KORNATOVSKÁ, Z., VACKOVÁ, l., Jirásko, R. „Wellness in life“.

21. – 22. 6. 2015 – International Conference on Yoga in Holistic Health. New Delhi: Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy. (AYUSH).
Příspěvek: „Declaration to the participation in the mission of The First International Yoga Day“.

5. – 6. 12. 2014. – 7th Nationwide Scientific Conference with the participation of foreign guests. Wroclaw: University School of Physical Education (AWF) in Wroclaw.
Příspěvek: KORNATOVSKÁ Z., HOŠEK, V., KREJČÍ, M. „Anthropometrics characteristics of weight, height in children with mental disabilities in relation to physical activity interventions“.

23. – 25. 10. 2014 – Konference s mezinárodní účastí Pestré kameny – Bunte Steine, Příroda a zdraví v česko-bavorsko-rakouském příhraničí. Frymburk: GEOMED -Geologické a geografické medicínské souvislosti.
Příspěvek: „Wellness and health education“

25. – 26. 6. 2013 – 4th International Conference on New Horizons in Education. Roma: INTE.
Příspěvek: „Self-transformation process in wellness and health education“.

17. – 19. 4. 2013 – IV. mezinárodní studentská vědecká konference v oboru Kinantropologie Konference plná barev. Olomouc: FTK UP.
Příspěvek: „Aktivní životní styl a transformace „Self“.