Název projektu: VOŠ Palestra_Šablony I.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_042 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007956

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

TENTO PROJEKT BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Zvolené aktivity:

IV/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na VOŠ

Cílem aktivity je umožnit škole působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce z digitálními technologiemi.

IV/1.1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ. Koordinátor působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Pomůže zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje s firmami daného zaměření.