26
Srp 2019

Školné 2019/2020

Vážení studenti, dovolujeme si vás upozornit, že je nutné uhradit školné do 31. 8. 2019 na č. ú. 19-2213700237/0100, VS je vaše ID.

Podrobné informace o školném naleznete zde