Směrnice ST/12 ve znění dodatku č. 1-15 – Postup při podávání žádostí
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice PLP/05 ve znění dodatku č. 1 – Poplatky za kopírování a prodej papíru
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice PLP/04 ve znění dodatku č. 1-17 – Poplatky za mimořádné a nadstandartní administrativní úkony
Podrobné znění směrnice pro akademický rok 2018/2019 nalezneta zde.

Směrnice U/01 ve znění dodatku č. 2 – Ubytovací stipendium
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice S/01 ve znění dodatku č. 2 – Sociální stipendium
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice KN/01 ve znění dodatku č. 1 – Knihovní a výpůjční řád
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/14 – Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů u oboru Wellness specialista
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/13 ve znění dodatku č. 2 – Studium absolventů ATVS PALESTRA
Podrobné znění směrnice naleznete zde.
Přílohu č. 1 ke směrnici ST/ 13 naleznete zde.
Přílohu č. 2 ke směrnici ST/13 neleznete zde.

Směrnice ST/11 ve znění dodatku č. 1 – Podmínky plnění státní závěrrečné zkoušky mimo řádný termín
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/10 – Personální zajištění vedení bakalářských a diplomových prací
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/09 – Změna udílení kreditů za bakalářskou/ diplomovou práci
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/08 – Vyrovnávací kurz pro navazující magisterský obor
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/07 – Kritéria pro udělení osvědčení
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/06 – Zápis a absolvování povinně volitelných a volitelných předmětů
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/05 ve znění dodatku č. 1 – Opatření k prevenci plagiátorství a podvodného jednání
Podrobné znení směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/01 – Řád přijímacího řízení
Podrobné znění směrnice naleznete zde.