3
Čvn 2021

Zveme všechny letošní absolventy na slavnostní předání diplomů

Nezapomeňte prosím nahlásit na studijní oddělení svou účast a připadný počet doprovodu.