Aktuality

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

 

Školné pro školní rok 2019/ 2020
Management sportu - výše školného činí 18 500,- Kč.
Wellness - Balneo - výše školného činí 18 400,- Kč.

Podrobné informace o úhradě školného naleznete zde.