Aktuality

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Informace pro absolventy ATVS PALESTRA - 20% sleva na školné
Absolventi
ATVS PALESTRA mají možnost pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem. Nyní se slevou 20% na školné. Sleva se vztahuje pouze na studijní obor Sportovní a kondiční specialista. Elektronická přihláška k vyplnění zde.

Školné pro školní rok 2017/ 2018 ve výši 18 500,- Kč je nutno uhradit nejpozději do 31. 8. 2017 (více informací o školném zde).

Šablonu a pokyny k absolventské práci naleznete v informačním systému.