Aktuality

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Informace pro absolventy ATVS PALESTRA - 20% sleva na školné
Absolventi
ATVS PALESTRA mají možnost pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem. Nyní se slevou 20% na školné. Sleva se vztahuje pouze na studijní obor Sportovní a kondiční specialista. Elektronická přihláška k vyplnění zde.

Školné pro školní rok 2019/ 2020
Management sportu - výše školného činí 18 500,- Kč
Wellness - Balneo -
výše školného činí 18 400,- Kč

Školné je nutno uhradit nejpozději do 31. 8. (více informací o školném zde.)

Šablonu a pokyny k absolventské práci naleznete v informačním systému.