Vážení studenti a pedagogové,

na tomto místě najdete všechny aktuální informace k opatřením na ATVS PALESTRA v době pandemie COVID – 19.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pokud Vám bylo lékařem indikováno podezření na onemocnění COVID – 19, nebo jste měl pozitivní test, oznamte bezodkladně tuto skutečnost na e-mail kolarova@palestra.cz,
nebo tel.: 212 277 711.

Při ohlášení vždy uveďte:

 • jméno a příjmení;
 • e-mail, telefon;
 • studovaný program a ročník;
 • datum poslední návštěvy školy.

ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ATVS PALESTRA

 1. V případě příznaků COVID – 19, které se projevili u Vás, nebo u osob pobývajících ve společné domácnosti (teploty, kašel, dýchací potíže apod.)
 2. V případě nařízené karantény
 3. V případě nařízeného PCR testu
 4. V případě vědomého kontaktu s pozitivně testovaným

HYGIENICKÁ PRAVIDLA NA ATVS PALESTRA

 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany zdraví – tzv. semafor.
 • dezinfekce a zvýšená hygiena rukou
 • dodržování rozestupů

STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ – SPECIFICKÁ OPATŘENÍ ATVS PALESTRA

 

STUPEŇ POHOTOVOSTI

EIPIDEMIOLOGICKÉ KRITÉRIUM

SPECIFICKÁ OPATŘENÍ ATVS PALESTRA

BÍLÁ – 0

Nulové nebo zanedbatelné riziko

Standardní provoz

ZELENÁ – I

Výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu

Omezení zbytného pohybu třetích osob v prostorách školy. Základní hygienická pravidla – častější umývání a desinfekce rukou,

ŽLUTÁ – II

Počínající komunitní přenos v ČR

Nošení prostředků ochrany úst a nosu (roušky) ve společných prostorách školy, zvýšená hygienická pravidla – častější mytí a desinfekce rukou, dodržování rozestupů

ČERVENÁ – III

Narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR

Omezení provozu školy a nastavení omezeného režimu výuky

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru naleznete ZDE.

Důležité kontakty a odkazy Ministerstva zdravotnictví ZDE.

Aktuální informace o koronaviru naleznete ZDE.

Aktuality Covid 19

24. 9. 2020

Provoz knihovny během mimořádné situace

8. 9. 2020

Povinné nošení roušek

5. 5. 2020

Od pondělí 11.5. jsou možné konzultace v budově školy pro studenty 3. ročníku prezenčního studia a přístupná bude také knihovna.

8. 4. 2020

Zrušení dubnového Dne otevřených dveří

VŠECHNY AKTUALITY COVID 19

Aktuální INFORMACE

Aktuální stav: červená – III. stupeň pohotovosti

Omezení provozu školy a nastavení omezeného režimu výuky

Aktuální informace ohledně výuky jsou umístěny na nástěnce v IS VOŠ.

V BUDOVĚ ŠKOLY JE TŘEBA DODRŽOVAT

 • Nošení prostředků ochrany úst a nosu (roušky, respirátory, šátky, šály apod.) ve společných prostorách školy i v učebnách.
 • Při vstupu do budovy použít dezinfekci na ruce.
 • Dbát zvýšené hygieny rukou – dezinfekcí, častějším mytím vodou a mýdlem.
 • Dodržovat rozestupy (min. 1,5 m).
 • V učebnách častěji větrat (min. 1x za hodinu po dobu alespoň 5 minut).