3
Čvc 2020

Zrušení přijímacího pohovoru v rámci přijímacího řízení

Na základě rozhodnutí ředitele školy se na ATVS Palestra – VOŠ v rámci přijímacího řízení přijímací pohovor nekoná. Uchazeči jsou přijímáni na základě přihlášky, která je řádně vyplněná a obsahuje požadované přílohy .

Dále je potřeba k přijímacímu řízení doložit:

  • podepsanou smlouvu o studiu,
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud jste již maturoval/a,
  • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • informace o platbě školného jsou na stránkách školy
    Je možné si domluvit individuální schůzku, kdy lze vidět prostory školy a případně se dozvědět podrobnější informace.

Těšíme se na vás!