22
Čvc 2020

Zveme vás na den otevřených dveří ve čtvrtek 20. 8.

Den otevřených dveří se bude konat 20. 8. od 15:30 do 16:30 hod.

Zájemci se mohou hlásit na kolarova@palestra.cz