Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
10. Trávicí systém
10. 2. 2. Žlázy trávicí trubice
Předešlá Následující

Ve stěně trávicí trubice jsou uloženy drobné žlázy, které svými krátkými vývody ústí na povrch sliznic. Kromě těchto žláz nazývaných většinou podle úseku trubice, ve kterém leží (tvářové, žaludeční žlázky apod.), jsou k trávicí trubici připojeny i velké žlázy se samostatnými vývody. Do ústní dutiny ústí velké slinné žlázy (žláza příušní, podjazyková a podčelistní) a do tenkého střeva jdou vývody játer a slinivky břišní.

Popsané žlázy trávicí trubice jsou žlázami exokrinními - produkují sekrety do dutiny trávicí trubice.Ve stěně trávicí trubice je déle velké množství různých endokrinních žláz, tj. buněčných skupin produkujících několik desítek hormonů. Jde převážně o tzv. tkáňové hormony. Pankreas obsahuje Langerhansovy ostrůvky tvořící "klasické" hormony, především inzulín.


Trávicí trubice má tyto úseky:
 1. ústní dutinu (cavitas oris)
 2. hltan (pharynx)
 3. jícen (oesophagus)
 4. žaludek (ventriculus)
 5. tenké střevo (intestinum tenue):
  • dvanáctník (duodenum)
  • lačník (jejunum)
  • kyčelník (ileum)
 6. tlusté střevo (intestinum crassum):
  • slepé střevo (caecum)
  • červovitý přívěsek (appendix vermiformis)
  • vzestupný tračník (colon ascendens)
  • příčný tračník (colon transversum),
  • sestupný tračník (colon descendens)
  • esovitý tračník (colon sigmoideum)
  • konečník (rectum).
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah