Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
5. Stavba a funkce kostních spojů
5. 3. 4. Klouby nohy
Předešlá Následující


Obr. 5. 6.

Nožní klenba
  1. podélná nožní klenba (skelet)

  2. plantogram normálně klenuté nohy (1.) a ploché nohy (2.)

  3. plantogram s vyznačeným středem člunkové kosti,
    měření největší a nejmenší šíře nohy

  4. měření úhlu nohy

Podobně jako na ruce i zbývající spoje mezi kostmi nohy tvoří funkční, ale na rozdíl od ruky málo pohyblivý celek. Kosti nohy jsou svým tvarem i vzájemným uspořádáním (spojením) uzpůsobeny tak, že vytvářejí podélnou a příčnou nožní klenbu. Díky nožní klenbě se noha neopírá o podložku v celé ploše, ale pouze ve čtyřech bodech: hrbolem patní kosti a částmi prvního, druhého a třetího metatarsu. Nožní klenba má velký význam pro pružné našlapování - pro přenos hmotnosti těla. Klenba nožní se dotváří a upevňuje postupně - se zatěžováním nohy u dítěte, které začíná stát a učí se chodit. Klenba je sice dána tvarem kostí a jejich spojením, ale udržována je pružností vazů nohy a pružným napětím svalů bérce a nohy. Pokud nejsou kostra a spoje nohy poškozeny (obvykle vrozené vady), jsou pro udržení klenby rozhodující svaly: především přední holenní a dlouhý lýtkový sval.

Ochabnutím svalů při nevhodném zatěžování dolní končetiny (práce ve stoje) a nevhodné obuvi, se klenba bortí a vzniká bolestivé onemocnění nohy - plochá noha.

Střední postavení kloubů dolní končetiny odpovídá v zásadě poloze jednotlivých kloubů při volně visící končetině, tzn. kyčelní kloub je v neutrální poloze mezi ohnutím a natažením; natažený bérec a noha jsou v poloze v jaké došlapujeme na rovnou podložku.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah