Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
14. látkové řízení organismu
14. 2. 1. Mechanismus účinku hormonů
Předešlá Následující

Jeden hormon obvykle působí různými mechanismy, které se doplňují a kombinují. Neplatí vztah: jeden účinek - jeden hormon. Jeden hormon proto může mít řadu účinků. Účinek některých hormonů se také mění s věkem. Mechanismus účinku hormonů můžeme velmi zjednodušeně shrnout takto:

Obecně lze říci, že hormony ovlivňují klíčová místa látkové výměny buněk a tkání.

Samostatným typem hormonů jsou látky tvořené rozptýlenými buňkami ve stěnách některých orgánů (např. ve stěně střevní). Tyto hormony nemají jednotnou chemickou strukturu, jsou přenášeny krví nebo tkáňovou tekutinou a mají účinek i na poměrně vzdálené orgány.

Těmto hormonům říkáme tkáňové hormony. Mezi tkáňové hormony patří především látky vznikající ve stěně trávicí trubice, v ledvinách, ale i v centrálním nervovém systému.

Vztah mezi nervovým a látkovým řízením je obecně velmi těsný. Některé části centrálního nervového systému mají přímo endokrinní funkce - tvoří hormony uvolňované do oběhu.

Humorální, chemický mechanismus zprostředkovává i přenos nervových impulzů. Např. na koncích autonomních nervů se uvolňují látky totožné s hormony (noradrenalin), které vyvolávají smrštění buněk hladké svaloviny.

Vztah nervového a endokrinního systému je oboustranný. Řada hormonů ovlivňuje činnost centrálního nervového systému (hormony štítné žlázy, pohlavní hormony aj.), a některé žlázy s vnitřní sekrecí jsou naopak přímo řízeny nervy (dřeň nadledvin).

V řízení žláz s vnitřní sekrecí se významně uplatňuje zpětná vazba. Například produkce hormonu do krevního oběhu ovlivňuje zpětnovazebným mechanismem činnost vlastní žlázy. (Brzdí nebo naopak podporuje tvorbu hormonu ve žláze.)

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah