Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 1. Obecná stavba a funkce kosti
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Kostní tkáň patří mezi oporná pojiva, která se skládají z kostních buněk, vláken a mezibuněčné hmoty. Mezibuněčná hmota a vlákna jsou mineralizovány.
  2. Kost je orgán, který se skládá ze tří složek: periostu, kompakty a kostní dřeně.
  3. Periost je silný vazivový list na povrchu kosti.
  4. Lamely tvoří architektonickou jednotkou kompakty; kostní trámce jsou architektonickým prvkm kostní spongiosy.
  5. Červená kostní dřeň je krvetvorný orgán vyplňující dřeňovou dutinu a prostory mezi trámci.
  6. Diafysa = střední úsek dlouhých kostí. Epifysy = kloubní konce kostí.
  7. Osifikace je proces vzniku kosti na podkladě chrupavčitého nebo vazivového modelu.
  8. Růst kostí do délky se děje z růstových chrupavek; do šířky roste kost z hlubokých vrstev periostu.

Život charakterizují tři znaky: látková výměna (metabolismus), dráždivost (reaktivita) a rozmnožovací (reprodukční) schopnost. Zamyslíme-li se nad obsahem těchto pojmů, snadno zjistíme, že jejich společným znakem je pohyb, lokomoce. Pohyb (tok) látek, pohyb buněčných organel, buněk, orgánů a nakonec i pohyb tělních článků a celých organismů. Z konstrukčního hlediska je pohyb složitějších organismů podmíněn existencí opěrné, dostatečně pevné struktury složené ze vzájemně pohyblivých článků. Opěrnou strukturou lidského těla je kostra, jejíž jednotlivé části jsou spojeny klouby. Pohyb generují kosterní svaly.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah