Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
6. Stavba a funkce kosterních svalů
6. 2. 2. Krční a hrudní svaly
Předešlá Následující


Obr. 6. 5.

Svaly na přední straně trupu
 1. kožní sval krku

 2. déltový sval

 3. velký prsní sval

 4. dvojhlavý pažní sval

 5. pilovitý boční sval

 6. plochá šlacha (aponeurosa) šikmých svalů

 7. pravý přímý břišní sval

 8. bílá čára

 9. tříselný vaz

 10. krejčovský sval

 11. sval napínající stehenní fascii

Obr. 6. 4. Svaly krku

Svaly krku tvoří hluboká skupina svalů uložená před páteří. Tato skupina navozuje při svém smrštění úklony a předklony hlavy. Po stranách krční páteře jsou kloněné svaly (mm. scaleni). Uplatňují se jako pomocné vdechové svaly a pohybují páteří. Bočně je také uložen kývač hlavy (m. sternocleidomastoideus). Na přední ploše krku jsou dvě skupiny plochých, stužkovitých svalů, kryjících štítnou žlázu. Nadjazylkové svaly vytvářejí dno ústní dutiny, zvedají hrtan a stahují dolní čelist. Podjazylkové svaly táhnou hrtan a jazylku dolů.

Hrudní svaly tvoří dvě skupiny svalů:

 1. vlastní svaly hrudní stěny,
 2. svaly začínající na kostře hrudníku, ale upínající se na kostru pletence horní končetiny, resp. na pažní kost (tzv. svaly pletence horní končetiny). Tyto svaly budou probrány zároveň se svaly horní končetiny.

Vlastní svaly hrudní stěny tvoří mezižeberní výplně: vnitřní a zevní mezižeberní svaly (mm. intercostales).

Svým smrštěním zvedají zevní mezižeberní svaly žebra a navozují vdech. Vnitřní mezižeberní svaly stahují žebra, čímž dochází k výdechu.

Velký a malý prsní sval (mm. pectorales) jsou pomocnými dýchacími svaly a účastní se přitahování lopatky a horní končetiny k trupu. Pilovitý boční sval (m. serratus lateralis) otáčí lopatku a napomáhá tak vzpažení horní končetiny. Patří také mezi pomocné vdechové svaly.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah