Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
1. Základní jednotky živé hmoty
1.4.2. Lékařská genetika
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující

Genetika člověka musí k získání poznatků o dědičnosti člověka využívat některé zvláštní postupy, protože ke zkoumání dědičnosti není možné lidi záměrně křížit jak to činíme u jiných druhů. Výzkum dále stěžuje malý počet potomků v rodinách, a v průměru 25 let do narození další generace. Genetika člověka se proto opírala především o studium rodokmenů.

Z výskytu sledovaného znaku u členů rodiny je možné usuzovat na způsob dědičnosti. K poznání dědičnosti významně přispívá i vyšetření chromosomů a nověji i DNA.

Lékařská genetika studuje dědičnost chorob a vrozených vad. Vypracovává postupy zábrany početí a narození postižených jedinců a projevů nežádoucích dispozic. K preventivním opatřením patří: konzultace volby partnera, chromosomální či jiné vyšetření plodu s možností přerušit těhotenství při průkazu neřešitelného poškození plodu, vyhledávání a vyšetření osob a rodin s rizikem dědičných chorob a ochrana před mutageny. Hlavním cílem lékařské genetiky je pomoc v odpovědném plnění rodičovských povinností a v realizaci práva na narození zdravého dítěte. Tento cíl je vyšší, než si klade eugenika, která usiluje o zušlechtění lidského rodu nepřijatelným ovlivněním plodnosti v rodinách.