Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 2. 3. Srdeční sval
Předešlá Následující
Obr. 8. 4.
Převodní srdeční systém

 1. schéma stavby převodního systému

  1. sinuatriální uzlík

  2. atrioventrikulární uzlík

  3. síňokomorový svazek

  4. pravé a levé raménko

  5. Purkyňova vlákna

 2. záznam el. proudů (ekg)

Srdeční sval (myokard) má dvě základní vlastnosti: dráždivost a stažlivost.

Srdeční sval reaguje na dostatečný podnět maximální kontrakcí. Je tedy jedno, je-li podnět svou intenzitou právě postačující nebo je zbytečně velký. Smrštění svalu je vždy maximální. Pro smrštění je pouze důležité, aby podnět byl dostatečný, tj. prahový.

Systoly a diastoly síní a komor na sebe přesně navazují. Srdeční sval pracuje trvale a rytmicky a zajišťuje tak nepřetržité přečerpávání krve. Rytmické smršťování srdečního svalu je vyvoláváno elektrickými vzruchy, které se primárně vytvářejí ve tkáni uzlíku, který je uložen při ústí horní duté žíly ve stěně pravé síně. Tento sinuatriální uzlík je prvním úsekem specializované srdeční svaloviny, schopné tvořit a rozvádět elektrické vzruchy. Této svalovině říkáme převodní srdeční systém.

Převodní srdeční systém

Anatomicky se převodní systém skládá ze sinuatriálního uzlíku, síňokomorového uzlíku a ze síňokomorového svazku s jeho raménky a koncovými vlákny. (Obr. 8.4.)

Sinuatriální uzlík (sinusový) leží ve stěně pravé předsíně při ústí horní duté žíly do pravé síně.

Atrioventrikulární uzlík (síňokomorový) leží na rozhraní pravé síně a komory, v zadním úseku srdeční přepážky.

Z atrioventrikulárního uzlu začíná síňokomorový svazek (Hisův svazek) vláken, který se v mezikomorové přepážce dělí na pravé a levé raménko. Vlákna obou ramének zahybají pod endokard komor a pokračují rozvětvením do sítě Purkyňových vláken. Purkyňovými vlákny jsou pak elektrické impulzy rozváděny do svaloviny komor, kde tato vlákna končí.

Mikroskopickou stavbou se převodní systém některými znaky podobá svalové tkáni ze které vznikla; jinými funkčními znaky připomíná nervovou tkáň jejíž funkci převzala.

Převodní systém dokáže svoji látkovou výměnou rytmicky navozovat tvorbu elektrických vzruchů, které vyvolávají smrštění srdečního svalu. Látková výměna, na jejímž základě vznikají v sinuatriálním uzlíku vzruchy, je rozhodující pro klidový rytmus srdečních stahů. Uzlík vysílá asi 70 elektrických impulzů za minutu, které vyvolávají stejný počet systol. Protože sinusový uzlík určuje základní (primární) rytmus srdeční činnosti, nazýváme jej "časovačem rytmu" nebo uzlíkem primární srdeční automacie.

Uzlík atrioventrikulární vysílá do myokardu komor pouze asi 40 - 50 impulzů. Tento impulzový rytmus se za normálních podmínek neprojevuje, protože je "překrytý" rychlejšími impulzy z primárního sinusového uzlíku.

Dojde-li k přerušení převodního systému mezi sinusovým a síňokomorovým uzlíkem, převezme atrioventrikulární uzlík vůdčí aktivitu a srdce se stahuje pomaleji - v rytmu impulzů vysílaných tímto uzlíkem.

Vegetativní (autonomní) nervy ovlivňují zrychlením (zátěž) nebo zpomalením (spánek) srdeční rytmus pouze v určitém rozsahu. Srdce se tedy smršťuje nezávisle na inervaci. Inervace má pro řízení srdečního rytmu pouze regulativní význam.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah