Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
13. Pohlavní systémy
13. 1. 3. Zevní pohlavní orgány
Předešlá Následující


Obr. 13. 5.


Pyj  1. prostata

  2. žlázy močové trubice

  3. rozšířená část nepárového topořivého tělesa

  4. nepárové topořivé těleso

  5. hluboká tepna párových topořivých těles

  6. žalud

  7. ústí prostatických žláz a chámovodu

  8. levé párové topořivé těleso

  9. kavernózní prostory (dutinky) topořivých těles

  10. ústí žláz močové trubice

Zevní pohlavní orgány tvoří pyj a šourek, ve kterém jsou uložena varlata.

Pyj (penis) je kopulační orgán, v ochablém stavu dlouhý asi 12 - 14 cm. Při napřímení se asi o 5 cm prodlužuje. Pyj je složen z jednoho nepárového a jednoho párového topořivého tělesa. Močová trubice prochází nepárovým topořivým tělesem. Na povrchu penisu je kůže. (Obr. 13.5.)

Topořivá tělesa (corpora cavernosa) jsou z tkáně houbovitého vzhledu s bohatým cévním zásobením. Naplní-li se drobné dutinky topořivých těles větším množstvím krve, napíná se povrchový vazivový obal těles a dojde k napřímení penisu - k erekci.

Erekce je složitý reflexní děj, ovládaný autonomním nervstvem z tzv. erekčního centra v bederní míše. Napřímení penisu, které je nezbytné k uskutečnění pohlavního spojení, je vyvoláno buď mechanickým drážděním kožních receptorů zevních pohlavních orgánů, nebo může být navozeno i odpovídajícími psychickými podněty. Pominou-li vlivy, které erekci vyvolaly nebo dojde-li k ejakulaci, erekce postupně ochabuje. Rozšířením odvodných cév se zvýší odtok krve z topořivých těles a klesne i tlak krve v houbovitých tkáních.

Kromě topořivých těles orientovaných rovnoběžně s uretrou, je kolem zevního ústí močové trubice houbovitá hmota límcovitého tvaru - žalud (glans penis). Penis je kryt kůží, která v oblasti žaludu tvoří volně posunlivý kožní límec - předkožku (praeputium). Kůže penisu přechází při kořeni pyje do kůže šourku a kůže přední břišní stěny.

Šourek (scrotum) je vak, jehož stěnu tvoří ochlupená kůže s vrstvičkou hladké svaloviny a obaly varlete. Šourek je uvnitř rozdělen na dva samostatné prostory, ve kterých leží pravé a levé varle s nadvarlaty a začátky obou chámovodů. V šourku uložená varlata mají nižší teplotu než je teplota těla. (Význam teploty pro dozrávání pohlavních buněk byl probrán v předchozích kapitolách.) Od puberty je kůže šourku ochlupena. Ochlupení přechází na kůži tukového polštáře nad stydkou sponou (mons pubis) a plynule pokračuje do ochlupení kůže na přední ploše břicha.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah