Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
5. Stavba a funkce kostních spojů
5. 4. Testy znalostí
Předešlá Následující

Doporučujeme Vám, po úplném zvládnutí učiva páté kapitoly, použijte méně náročnou variantu elektronického testu. Náročnější verzi testu nejlépe využijete až ve fázi závěrečné přípravy ke zkoušce z předmětu Základy funkční anatomie člověka.

Poklepem na název spustíte příslušný program.

Test č. 5 A U každé otázky máte nabízeny pouze 4 alternativy odpovědí a vždy pouze jedna z alternativ je správná.

Test č. 5 B U každé otázky máte nabízeno 5 alternativ odpovědí. U některých otázek je pouze jedna z nabízených alternativ správná, u jiných je nabízeno více správných alternativ a jsou zde i otázky, u kterých v nabíce není žádná správná odpověď (v tom případě stiskněte velké tlačítko označené Žádná X, které je na obrazovce umístěno vpravo dole).

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah