Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 6. 2. Průtok krve mozkem
Předešlá Následující

K zajištění trvale vysoké úrovně látkové výměny v mozkové a míšní tkáni, je nutný poměrně značný a hlavně nepřetržitý přívod krve. Krev je pro mozek především zdrojem energie. Rychlým zdrojem je kyslík, pomalejším zdrojem je glukóza. Mozek je mimořádně citlivý na nedostatek kyslíku, a již desetisekundová úplná nedokrevnost vede k bezvědomí. Nejcitlivější na nedostatek kyslíku je mozková kůra.

Spotřeba kyslíku mozkovou tkání je značná. U dospělého člověka představuje asi 20% potřeby kyslíku celého organismu.

Základním "pomalejším" zdrojem energie pro mozek je glukóza, která kryje asi 80% energetické spotřeby mozku. Proto i hladina krevního cukru (glykemie) je udržována složitým regulačním mechanismem, ve kterém má klíčovou úlohu inzulin.

Z hlediska praktické potřeby je třeba z těchto poznatků odvodit toto: Mozek nemá žádné zásoby kyslíku ani glukosy. Přitom spotřeba kyslíku i cukru mozkovou tkání je obrovská. Trvalý průtok krve mozkem má proto základní význam pro zabezpečení mozkových funkcí. Mozkovými cévami proteče asi 75 ml krve za minutu. (U dětí až dvojnásobek!) Krev je k mozku přiváděna čtyřmi tepnami. Silnější jsou dvě vnitřní krkavice; menší množství krve přitéká dvěma páteřními tepnami. Nejvíce krve na objem tkáně dostává mozková a mozečková kůra a ty oblasti, které řídí zrakové, sluchové a hybné funkce.

Průtok krve mozkem je tlakově regulován.

I při měnícím se krevním tlaku v organismu, je udržován tlak krve v mozkových cévách prakticky na stálých hodnotách. Na této regulaci se podílejí především cévy přivádějící krev k mozku, které svým průsvitem ovlivňují množství přitékající krve.

Smršťování a rozšiřování cév přímo v mozkové tkáni, má podružný význam. Tímto mechanismem je řízena hlavně změna průtoku krve menšími okrsky mozku.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah