Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 4. 1. Stavební plán kostry končetin
Předešlá Následující

Končetiny (extremitates, membra) horní (hrudní) i dolní končetiny (pánevní) mají shodný základní stavební plán. Ke kostře trupu jsou připojeny kostmi tvořícími tzv. pásma (pletence). Pletenec horní končetiny (lopatkový pletenec) tvoří klíční kosti a lopatky; pánevní pletenec představují dvě pánevní kosti a křížová kost.

Vlastní volná horní končetina se skládá z paže (brachium), jejíž kosterní podklad tvoří pažní kost. Na předloktí (antebrachium) jsou dvě kosti: vřetenní kost a loketní kost.

Na předloktí navazuje ruka (manus). Zápěstí (carpus) je složeno z osmi drobných kůstek, na které navazuje záprstí s metakarpy a pět prstů (digiti), které mají tři a u palce dva články (falangy).

Stejný stavební princip si zachovává i kostra dolní končetiny.

Stehno (femur) s jedinou stehenní kostí; bérec (crus) tvořený holenní kostí a lýtkovou kostí.

Noha (pes) má kostru tvořenou sedmi zánártními (tarsálními) kostmi spojenými s kostmi nártními (metatarsy), na které opět navazují články prstů.

Horní končetina slouží především k uchopení a manipulaci s předměty (orgán práce), její kostra je útlejší a mezi jednotlivými kostmi je větší množství pohyblivých kloubů. Dolní končetina je především orgánem opory a lokomoce, proto i její kostra je mohutná a klouby jsou omezeně pohyblivé.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah