Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
13. Pohlavní systémy
13. 2. 3. Menstruační cyklus
Předešlá Následující
Obr. 13. 9.

Změny bazální teploty
v průběhu menstruačního a ovulačního cyklu.


(Bazální teplota = teplota měřená v pochvě
nebo v konečníku.)

Zároveň se změnami, ke kterým dochází ve vaječníku v průběhu ovulačního cyklu, se mění stavba a funkční stav děložní sliznice. Opakujícím se změnám, které sliznice prodělává, říkáme menstruační cyklus. Změny, kterými sliznice prochází, jsou vyvolány vaječníkovými hormony - estrogeny a progesteronem. (Obr. 13. 9.)

  1. Menstruační fází, tj. odloučením a odstraněním zničené sliznice, začíná každý menstruační cyklus. Začátek krvácení je prvním dnem, od kterého počítáme trvání jednotlivých období. Menstruační fáze cyklu trvá asi čtyři dny.

  2. Proliferační fáze (růstová) navazuje na ukončené menstruační krvácení, při kterém byla děložní sliznice odloučena od děložní stěny a odplavena. V proliferační fázi především roste nová děložní sliznice vystýlající děložní dutinu. Sliznice je silně prokrvena a obnovují se i žlázy potrhané při odlučování sliznice. Tuto fázi cyklu řídí estrogeny, tvořící se v dozrávajícím Graafově folikulu. Růstové období sliznice trvá asi týden a spadá do údobí mezi 5. - 12. dnem cyklu.

  3. Sekreční fáze plynule navazuje na období proliferace. Sliznice se dále zvyšuje (dosahuje síly až 5 mm) a rostou zvláště žlázky, které produkují velké množství hlenu. Sliznice je výborně prokrvená. Změny v této fázi cyklu vyvolává především progesteron vytvářený v žlutém tělísku. Celé sekreční období trvá od 12. do 27. dne cyklu. Děložní sliznice je v sekreční fázi připravena přijmout vajíčko resp. zárodek, který - dojde-li k oplození, přichází v tomto období z vejcovodu do dělohy. Vajíčko se z vaječníku uvolňuje asi mezi 12. - 14. dnem cyklu, tj. ve vrcholu tzv. ovulačního cyklu. Vrchol ovulačního cyklu (ovulace vajíčka) spadá tedy asi do poloviny menstruačního cyklu, tj. do období, kdy je sliznice dělohy nejlépe připravena přijmout oplozené vajíčko. Jestliže nedojde k oplození, zaniká žluté tělísko vytvořené po ovulaci a klesá i produkce progesteronu, který je pro udržení sliznice v sekreční fázi nezbytný. Poklesne-li jeho množství, začíná se děložní sliznice snižovat a mezi 24. - 27. dnem se postupně rozpadá.

  4. Ischemická fáze je velmi krátká. Trvá asi 24 hodin a dostavuje se 27. - 28. den menstruačního cyklu. Náhlý pokles progesteronu a uvolnění oxytocinu ze zadního laloku mozkového podvěsku, vyvolává několikahodinové křečovité stažení cév zásobujících sliznici a nedostatečně prokrvené endometrium se rozpadne. Sevření cév povoluje a krev přitékající do poškozené sliznice odlučuje odumřelé vrstvy a odplavuje cáry sliznice z děložní dutiny. Začíná nový cyklus.

Popsaný časový průběh menstruačního cyklu je příkladem pravidelného, osmadvacetidenního cyklu dospělé ženy. Od popsaného schématu existuje množství odchylek. Řada cyklů je delších nebo kratších a přitom nemusí jít o chorobný stav. Běžné je kolísání menstruačního cyklu v rozmezí 24 - 32 dnů jeho celkové délky. Větší odchylky jsou již obvykle poruchou, která je často spojená i s poruchou plodnosti.

Význam nemá pouze celkové trvání cyklu, ale i délka a poměr délek jednotlivých fází cyklu, a jejich časový vztah k ovulačnímu (vaječníkovému) cyklu. Zkrátí-li se nebo časově posune např. sekreční fáze, dojde k ovulaci příliš brzy nebo příliš pozdě. I když pak dojde k oplození vajíčka, dělící se vajíčko přijde do nevhodného prostředí nedostatečně silné nebo do méně prokrvené sliznice, a rozpadá se. Při časovém posunu jednotlivých fází cyklu je doba trvání funkčně výhodného stavu sliznice příliš krátká pro úspěšné uchycení zárodku.

Menstruační cyklus je přípravou děložní sliznice na přijetí oplozeného vajíčka. Není-li vajíčko oplozeno, je celý cyklus vlastně zbytečný. Dojde-li k oplození, zůstává menstruační cyklus zastaven v sekreční fázi po celou dobu těhotenství.

Žluté tělísko si v těhotenství udržuje svou funkci a pokračuje v produkci progesteronu. Účinkem progesteronu přetrvává sekreční fáze, která je pro další vývoj zárodku nejvýhodnější. Asi od druhé třetiny těhotenství postupně přebírá funkci žlutého tělíska placenta, která svou produkcí progesteronu udrží sekreční fázi endometria až do porodu.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah