Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 7. 4. Slezina
Předešlá Následující


Obr. 8. 11.

Slezina
  1. tepna sleziny

  2. horní pól sleziny

Slezina (lien) je orgán uložený v břišní dutině pod levou brániční klenbou, hluboko při páteři. Její tvar se obvykle přirovnává ke kávovému zrnu. Povrch sleziny tvoří vazivové pouzdro s menším množstvím hladké svaloviny. Uvnitř je slezina vyplněna červenou a bílou pulpou. (Obr. 8. 11.)

Někdy zdůrazňovaná funkce sleziny jako zásobárny krve, není u člověka příliš významná. Slezina sice obsahuje množství krevních buněk odpovídající asi 0,5 litru tekuté krve, ale vyprazdňovací schopnost sleziny podmiňující uvolnění buněk do cirkulace, je u člověka malá a je nahrazena rezervou krve v játrech, kůži a ve svalech. Tyto "zásobárny krve" umožňují rychlé doplnění až jedné třetiny objemu krve.

Slezina není orgánem nezbytným pro život a její funkce mohou převzít jiné tkáně. Dobře výkonná slezina může ale účinně přispět k likvidaci mnoha, zejména infekčních onemocnění.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah