Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 4. 1. Prodloužená mícha a Varolův most
Předešlá Následující


Obr. 15. 15.


Prodloužená mícha
  1. epifýza

  2. střední mozek (čtverohrbolí)

  3. zadní hrbolky

  4. mozečkové stonky (dráhy)

  5. spodina čtvrté mozkové komory

  6. dolní cíp čtvrté komory (dýchací centrum)

  7. zadní provazce prodloužené míchy

  8. spoje do koncového mozku (dráhy)

  9. střední zářez na spodině čtvrté komory

  10. výstupy hlavových nervů

Obr. 15. 16. Dýchací centrum

Prodloužená mícha (medulla oblongata) leží v přímém pokračování hřbetní míchy. Dopředu se prodloužená mícha kapkovitě rozšiřuje a zanořuje se do hmoty Varolova mostu. Shora je kryta mozečkem. (Obr. 15. 15.)

Varolův most (pons Varoli) je derivátem zadního mozku a obkružuje dolní plochu prodloužené míchy jako mohutný límec. Spočívá na bázi lebeční. Boční, zúžené valy pontu souvisí s mozečkem. Před mostem je uložen střední mozek a na horní plochu prodloužené míchy a mostu naléhá mozeček. Po jeho odklopení je vidět mělká IV. mozková komora , do které se otevírá centrální míšní kanálek. Prodloužená mícha tvoří spodinu čtvrté komory. Prodloužená mícha a most jsou složeny z nervových buněk a z drah. Nervové buňky prodloužené míchy a mostu jsou rozděleny do řady jader (jádro = skupina nervových buněk), v nichž začínají (motorická) nebo u kterých končí (senzitivní) vlákna většiny hlavových nervů. (Viz dále.) (Obr. 15. 17.)

Mezi jádry hlavových nervů jsou uloženy neurony retikulární formace (RF). Jde o soubor mnoha jader, která vyplňují podstatnou část mozkového kmene.

Některé části retikulární formace převzaly specializované funkce tzv. center pro řízení základních životních funkcí. Je zde uloženo řídící centrum dýchání a centrum řízení krevního tlaku a regulace srdeční činnosti. (Základy činnosti těchto center byly probrány u jednotlivých orgánových systémů.)

Funkce většiny center retikulární formace je reflexní povahy. Krevním oběhem (pH krve), senzitivními vlákny hlavových nervů a vzestupnými drahami míchy dostávají buňky retikulární formace informace o změnách, ke kterým dochází na periferii. Impulzy přicházejí z různých receptorů ve stěnách cév, srdce,vaziva plic atd., jsou v centrech retikulární formace zpracovávány, a prostřednictvím hlavových nervů a sestupnými míšními drahami, "odpovídá" retikulární formace na došlé podněty. (Obr. 15. 16.)

Sestupnými míšními drahami nebo motorickými vlákny hlavových nervů jsou vedeny povely ("odpovědi") ke svalové tkáni, která provádí příslušné opravy v činnosti periferních orgánů. Například se rychleji smršťují dýchací svaly, zúží se cévy a změní krevní průtok nebo se zrychlí srdeční akce.

RF slouží jako přepojovací stanice pro mnoho sestupných i vzestupných drah. Přijímá vzruchy přiváděné míšními drahami a hlavovými nervy z různých receptorů a převádí je do dalších oblastí centrálního nervového systému, především do různých částí mozkové kůry. Část vzruchů v buňkách retikulární formace přímo vzniká. Retikulární formace je nejen důležitá převodní struktura, ale je i významným aktivátorem mezimozku a mozkové kůry. Bez vzruchů z retikulární formace upadá mozková kůra do útlumu - "usíná".

Přerušení prodloužené míchy nebo rozrušení retikulární formace (krvácením, nádory) má za následek zástavu dýchání a srdeční činnosti, která je většinou smrtelná.

Retikulární formace je centrem i pro reflexy zajišťující sání, polykání, slinění a velkou skupinu obranných reflexů : reflexu kašle, kýchání a zvracení.

Také potravové a obranné reflexy jsou zajišťovány reflexními oblouky, jejichž přívodná ramena tvoří senzitivní vlákna různých hlavových nervů, centrem jsou buňky retikulární formace a vývodnými rameny jsou opět motorická vlákna hlavových nervů a míšní sestupné dráhy.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah