Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 3. 2. Míšní nervy
Předešlá Následující Předešlá Následující


Obr. 15. 9.

Vřetenní nerv
 1. průběh nervu v podpažní jámě

 2. průběh na zadní straně paže (pod m. triceps brachii)

 3. průběh na palcové straně předloktí

 4. inervace extenzorů na předloktí

 5. senzitivní větve pro prsty

Obr. 15. 10. Loketní nerv Obr. 15. 11. Středový nerv Obr. 15. 12. Stehenní nerv Obr. 15. 13. Sedací nerv

Míšní, spinální nervy jsou nervy smíšené, tj. obsahují vlákna motorická (hybná), senzitivní (cítivá) a autonomní (vegetativní). (Zapojení autonomních vláken bude probíráno samostatně.)

K zajištění koordinovaného svalového pohybu je nezbytné, aby do míchy přicházely údaje o napětí ve svalech, stupni protažení svalových vláken, odporu proti kterému sval působí a o napětí ve šlachách a kloubních pouzdrech.

Receptory svalů, šlach a kloubních pouzder jsou svalová vřeténka a šlachová tělíska. Vřeténka jsou malá tělíska tvořená svazečkem svalových vláken, uzavřených ve vazivovém obalu.

Ve vřeténku probíhají jemnější svalová vlákna, než jsou vlákna kosterního svalu. Vlákna vřeténka jsou obtočena senzitivními nervovými vlákny. Při svalovém stahu se smršťují i vlákna vřeténka a dochází k dráždění senzitivních vláken. Množství a frekvence impulzů přiváděných těmito vlákny, je pro míchu zdrojem informací o síle a charakteru svalové kontrakce.

Jak bylo uvedeno, míšní nervy vznikají spojením zadních senzitivních a předních motorických míšních kořenů do jediného svazku. Vlákna předních a zadních kořenů se k sobě přikládají těsně před vstupem do meziobratlových otvorů. Z otvorů již vystupují nervové svazky - míšní nervy. Míšních nervů je 31 párů.

Podle místa výstupu z páteřního kanálu rozlišujeme pět skupin míšních nervů:

 1. Krční nervy (8 párů) vystupují v krčním úseku páteře mezi obratli C1 – C7 . Tyto nervy jsou určeny pro horní končetinu, hlavu a krk. Z prvních čtyř kořenů krčních nervů vznikají především nervy pro svaly a kůži krku.
 2. Významný je brániční nerv (nervus phrenicus), který sestupuje mezi svaly krku do hrudníku, kde inervuje bránici. Rytmické vzruchy přiváděné nervem ke svalovině bránice vyvolávají její kontrakci a navozují vdech.

  Z dolních větví krčních nervů vzniká silná pažní pleteň (plexus brachialis). Tato pleteň probíhá štěrbinou mezi krčními svaly za klíční kost a vstupuje do podpažní jámy. Z pleteně vznikají všechny nervy inervující svaly, kůži, kosti a kloubní pouzdra horní končetiny. V podpažní jámě se pažní pleteň štěpí na samostatné nervy.

  Pro deltový sval je určen podpažní nerv (n. axillaris). Poškození nervu (např. při zlomení krčku pažní kosti) má za následek neschopnost abdukce horní končetiny pro obrnu deltového svalu. Může dojít i k vykloubení hlavice pažní kosti v ramenním kloubu.

  Podél pažní tepny probíhá středový („přístředný“) nerv (n. medianus), loketní nerv (n. ulnaris) a vřetenní nerv (n. radialis). Kromě svalů horní končetiny, inervují všechny tři nervy i kůži končetiny.

 3. Hrudní nervy (12 párů) vystupují v rozsahu Th1 - Th12 .Nervy jsou určeny pro mezižeberní svaly hrudníku a kůži hrudníku a zad. Mezižeberní svaly jsou důležité dýchací svaly.
 4. Bederní nervy (5 párů) vystupují mezi L1 – L5 , inervují kůži a svaly stehna a pánve, a kůži zevních pohlavních orgánů. Z bederních nervů vzniká bederní pleteň (plexus lumbalis). Nervy jdoucí z této pleteně inervují břišní svaly a kůži břicha.

  Na přední plochu stehna jde silný stehenní nerv (n. femoralis) inervující čtyřhlavý stehenní sval, extensory bérce a kůži přední strany stehna a bérce. (Obr. 15. 12.)

 5. Křížové nervy (5 párů) vystupují mezi obratli S1- S5. Nervy jsou určeny pro svaly a kůži dolní končetiny, hýžďové svaly a svaly hráze.

  Z posledního nervu bederní pleteně a z křížových nervů se vytváří křížová pleteň (plexus sacralis). Z křížové pleteně vystupuje především sedací nerv (n. ischiadicus). Tento nejsilnější nerv v těle probíhá pod hýžďovými svaly na zadní stranu stehna a štěpí se na holenní nerv (n. tibialis) a lýtkový nerv (n. peronaeus).

  • Sedací nerv inervuje ohybače bérce ležící na zadní straně stehna a prostřednictvím svých větví většinu svalů a kůže na dolní končetině. (Obr. 15. 13.)
   Poškození kořenů sedacího nervu (např. výhřezem meziobratlové ploténky) je provázeno rozsáhlou poruchou kožního čití, prudkými bolestmi a svalovými paresami řady svalových skupin dolní končetiny.
  • Holenní nerv běží v pokračování sedacího nervu na bérci. Jde pod trojhlavým lýtkovým svalem, a za vnitřním kotníkem se stáčí do plosky nohy. Inervuje svaly na zadní straně bérce (ohybače nohy a prstů) a svaly nohy. (Viz Obr. 15. 13.)
  • Lýtkový nerv jde za hlavičkou lýtkové kosti mezi svaly přední a boční skupiny bérce. Z bérce přechází na hřbet nohy. Lýtkový nerv zajišťuje především inervaci extenzorů nohy. Při přerušení nervu (zlomeniny hlavičky lýtkové kosti) je proto téměř znemožněna chůze. Noha přepadává špičkou dolů. (Viz Obr. 15. 14.)
 6. Kostrční nerv (1 pár) je funkčně bezvýznamný.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah