Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 4. Kostra končetin
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Kostra končetin je ke kostře trupu připojena lopatkovým a pánevním pletencem. Horní končetina se skládá z paže, předloktí a ruky. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy.
  2. Lopatkový pletenec je tvořen dvěma lopatkami (scapulae) a dvěma klíčními kostmi (claviculae). Pánevní pletenec tvoří dvě pánevní kosti(ossa coxae) složené z kyčelní kosti (os ilium), stydké kosti (os pubis), sedací kosti (os ischii); a křížové kosti (os sacrum).
  3. Kostru horní končetiny tvoří pažní kost (humerus), vřetenní kost (radius), loketní kost (ulna), zápěstní kosti (carpus), záprstní kosti (metacarpus) a články prstů (phalanges).
  4. Kostra dolní končetiny se skládá ze: stehenní kosti (femur), holenní kosti (tibia), lýtkové kosti (fibula), zánartních kostí a článků prstů.
  5. Významné útvary na kostře horní končetiny jsou: nadpažek lopatky, hlavice pažní kosti, chirurgický krček a epikondyly pažní kosti, hlavička vřetenní kosti, olecranon loketní kosti a bodcovité výběžky obou předloketních kostí. Na kostře dolní končetiny: sedací hrbol stydké kosti, acetabulum, velký a malý trochanter stehenní kosti, vnitřní a zevní kotník bércových kostí.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah