Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 3. Stavba a funkce míchy. Míšní nervy
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Mícha je provazec nervové tkáně uložený v páteřním kanálu. Střed míchy tvoří šedá míšní hmota složená převážně z nervových buněk. Plášť míchy je složen z míšních drah - nervových vláken oboustranně spojujících různé oddíly centrálního nervového systému. Mícha má funkce převodní a reflexní. Z předních míšních rohů vystupují motorická nervová vlákna. Do zadních míšních rohů vstupují vlákna senzitivní.
  2. Míšní nervy jsou smíšené. Obsahují motorická, senzitivní a autonomní (vegetativní) vlákna. Motorická vlákna tvoří přední míšní kořeny a inervují kosterní svaly. Senzitivní vlákna tvoří zadní míšní kořeny a vedou vzruchy od různých receptorů do míchy. Autonomní vlákna vystupují předními míšními kořeny a inervují hladké svaly stěny orgánů, cév a žlázy. Míšní nervy vznikají spojením zadních (senzitivních), předních (motorických) a autonomních míšních kořenů do jednoho svazku.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah