Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
5. Stavba a funkce kostních spojů
5. 2. 1. Ramenní kloub
Předešlá Následující

Obr. 5. 1.

Ramenní kloub
  1. kostěné a svalové složky ramenního kloubu

  2. řez ramenním kloubem

  1. nadpažek

  2. déltový sval

  3. klíční kost

  4. hlavice pažní kosti

  5. záhyb kloubního pouzdra

1. – 3. základní možnosti luxace ramenního kloubu

Ramenní kloub (articulatio humeri) tvoří pažní kost, která je k lopatce připojena poměrně velmi volným kloubním pouzdrem. Kontakt obou kostí v podstatě zajišťují svaly ramenního kloubu.

Vzhledem ke kulovitému tvaru hlavice pažní kosti se pohyby v kloubu dějí všemi směry. Jde především o rotace (otáčení), připažení (addukci), předpažení (flexi) a zapažení (extenzi). Kloubní pouzdro je mimořádně volné a hlavice pažní kosti se proto snadno vysune z jamky na lopatce a dojde k vykloubení (luxaci) kloubu.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah