Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka

NÁVOD

Následující
Vítáme vás ve sféře distančního vzdělávání !

Tato pomůcka vám bude oporou při získávání a osvojování si znalostí z funkční anatomie člověka.

V části NÁVOD naleznete
jak informace operativně technického charakteru, umožňující :
1. efektivní ovládání studijní pomůcky
2. rychlou orientaci v této studijní pomůcce
tak informace osobnostně manažerského charakteru, které napomohou zkvalitnit vaše studium bez přímého pedagogického vedení - naznačí vám, jak zvyšovat efektivitu studia a budou vás podněcovat k rozvoji osobnosti v širších souvislostech.

BUĎTE PROSÍM TRPĚLIVÍ,

pokud se některé stránky budou načítat delší dobu.

Zejména testy obsahují enormní množství dat. Máte-li pomalé připojení, potom načítání testů a obrázků může probíhat i několik desítek vteřin.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah