Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 6. 3. Koronární cirkulace
Předešlá Následující

Srdeční svalovinu (myokard) zásobují dvě věnčité tepny (arteria coronaria cordis sinistra et dextra), které jsou větvemi aorty. Obě koronární cévy odstupují za kapsami poloměsíčitých aortálních chlopní, které překrývají jejich začátky a tím je zdánlivě uzavírají.

Vířivý pohyb krve v aortě ale oddaluje chlopně natolik, že začátky obou tepen jsou pro krev dostatečně přístupné. Srdce svými stahy stlačuje věnčité tepny i jejich větve probíhající v myokardu, takže průtok krve v tepnách není zcela plynulý. Zvláště mohutné stahy myokardu levé komory přerušují průtok krve v levé věnčité tepně natolik, že svalovina levé komory, především její hluboké vrstvy jsou zásobovány tepennou krví pouze v diastole, kdy stištění levé věnčité tepny povoluje a "škrcené" tepny se uvolňují.

V podmínkách funkce zdravého srdce se přerušovaný průtok krve svalem nijak neprojevuje. Při výrazném zrychlení srdeční akce následují však systoly v tak rychlém tempu, že dochází k nedokrevnosti myokardu a jeho poškození.

Obě věnčité cévy jsou inervovány autonomními (orgánovými) nervovými vlákny. Význam této inervace je patrný především při náhlém poklesu krevního tlaku. Řídící nervové i látkové mechanismy se při poklesu tlaku snaží udržet průtok krve alespoň v životně nezbytných orgánech. Proto podráždění autonomních nervů klesajícím tlakem, vyvolává ve standardních podmínkách také rozšíření (dilataci) věnčitých tepen, čímž se zvětší nebo alespoň zachová zásobení myokardu okysličenou krví.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah