Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 4. 2. Lopatkový pletenec
Předešlá Následující

Obr. 4. 8.
Pravá klíční kost (horní plocha)


  1. zevní (lopatkový) konec kosti

  2. vnitřní (sternální) konec kosti

  3. tělo kosti

Lopatkový pletenec tvoří lopatky a klíční kosti.

Lopatka (scapula) je plochá kost trojúhelníkovitého tvaru. Přední vyhloubenou plochou naléhá na druhé až sedmé žebro. Hřbetní strana lopatky vybíhá v ostrý hřeben rozdělující zadní plochu ve dvě jámy vyplněné svaly. Hřebenový výběžek lopatky vybíhá nad kloubní jamku ramenního kloubu v plochý nadpažek (acromion).

Nadpažek je důležitý orientační bod pro vyšetření a měření končetiny i hrudníku. Je i útvarem, který se při pádu na rameno často láme. Pod nadpažkem je hákovitý výběžek, na kterém začínají některé svaly paže a hrudníku.

Klíční kost (clavicula) (viz Obr. 4. 8.) je dlouhá, esovitě prohnutá kost, spojená vnitřním koncem s hrudní kostí. Zevní konec je připojený krátkými vazy k nadpažku.

Klíční kost je svým zcela povrchovým uložením na rozhraní krku a hrudníku vystavena možnosti snadného poškození nárazem. Svým spojením s hrudní kostí představuje jakýsi závěs horní končetiny. (Lopatka nemá přímé spojení s kostrou trupu. Ke skeletu hrudníku je fixována svaly.)

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah