Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 5. Tkáňové dýchání
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Kyslík difunduje z krve do tkání.
  2. Příčiny hypoxie: nedostatek erytrocytů, blokáda hemoglobinu a zpomalení cirkulace.
  3. Větší látková výměna tkáně = větší citlivost na hypoxii.

Tkáně neustále spotřebovávají kyslík a uvolňují oxid uhličitý vznikající při látkové výměně. Kyslík a oxid uhličitý difundují přes stěnu vlásečnic vždy ve směru nižšího tlaku příslušného plynu. Ve tkáních se kyslík spotřebovává, a je zde tedy i jeho tlak menší než ve vlásečnicích. Kyslík proto difunduje z krve do tkání. Oxid uhličitý naopak přestupuje z tkání do krve.

Zvyšuje-li se látková výměna ve tkáních, roste i poměrný tlakový rozdíl mezi dýchacími plyny ve tkáni a v krvi, a zrychluje se i oboustranný převod kyslíku a oxidu uhličitého. Mají-li tkáně nedostatek kyslíku, vzniká hypoxie.

Příčiny hypoxie mohou být různé:

  1. Nedostatek červených krvinek, nebo červeného krevního barviva, vedou k neschopnosti krve přenášet kyslík.
  2. "Obsazení" hemoglobinu jedovatým oxidem uhelnatým (CO) vede ke vzniku hypoxie, protože vzniklý karboxihemoglobin není schopen přenášet kyslík. (Je-li při otravách CO červené krevní barvivo změněno ze 70 - 80 % na karboxihemoglobin, dochází ke smrti. I mnohem nižší hodnoty karboxihemoglobinu však vedou k poškození nervových buněk.)
  3. Zpomalení cirkulace krve při srdeční nedostatečnosti, nebo při místním uzávěru v cévním řečišti, je zhoubné zvláště pro orgány jakými jsou ledviny, játra, mozek a srdeční sval (infarkt). Postižené tkáně se rozpadají.
Citlivost tkání na nedostatek kyslíku je velmi různá. Obecně platí, že čím je větší látková výměna v orgánu, tím je i účinek hypoxie zhoubnější. Důsledky hypoxie jsou ovšem závislé i na řadě dalších faktorů. Jen krátkodobé hypoxie nezanechávají ve tkáni významnější následky.

Výjimkou je mozek, kde již hypoxie delší než 5 minut vede k nevratnému poškození nervových buněk. Většina tkání snáší náhlou hypoxii v průměru 30 - 60 minut. Pomalu nastupující hypoxii je organismus schopen rozsáhle kompenzovat. Neobnoví-li se však zásobení tkání kyslíkem nebo náhrada není dostatečná, dochází k poškození buněk, k odumření tkáně, popřípadě i ke smrti organismu.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah