Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 3. 2. Kostra mozkového oddílu lebky
Předešlá Následující

Obr. 4. 7.
Lebka
boční pohled 1. korunový šev

 2. čelní kost

 3. slzná kost

 4. očnice

 5. horní čelist
  (otvor pro druhou větev trojklanného nervu)

 6. dolní čelist
  (výstup třetí větve trojklanného nervu)

 7. týlní kost (lambdový šev)

 8. klínová kost

 9. kostěná část zevního zvukovodu

 10. kloubní výběžek dolní čelisti

 11. bodcový výběžek

 12. výběžek spánkové kosti

 13. lícní kost

 14. svalový výběžek dolní čelisti

Mozková část lebky vytváří vejčité kostěné pouzdro mozku. Vyklenutá horní plocha lebečních kostí tvoří lebeční klenbu (kalvu). Miskovitá, členitá spodina lebky se nazývá lebeční báze. Báze a kalva uzavírají lebeční dutinu.

Týlní kost (os occipitale) tvoří celý zadní oddíl lebky - týl. Tenčí, mělce vyklenutá šupina týlní kosti se podílí na stavbě kalvy. Zbývající část kosti je zasazena do lebeční spodiny. Na přechodu obou částí lebky je týlní otvor (foramen magnum), který navazuje na páteřní kanál, kudy vstupuje do lebeční dutiny mícha. Na obvodu týlního otvoru jsou dva týlní hrboly (kondyly), kterými je lebka pohyblivě spojena s prvním krčním obratlem (atlasem).

Klínová kost (os sphenoidale) je před týlní kostí. Tvoří střední úsek lebeční spodiny. Kost se skládá z krychlovitého těla, ve kterém je dutina, která je součástí systému vedlejších nosních dutin. Strop kosti je prohlouben v sedlovou jámu, tzv. turecké sedlo. (V sedle je uložena žláza s vnitřní sekrecí - podvěsek mozkový.) Od těla vybíhají do stran malá a velká křídla klínové kosti, která se připojují k horní čelisti a k čelní, temenní a spánkové kosti.

Spánková kost (os temporale) je svou pyramidou zasazena mezi klínovou a týlní kost. Jehlancovitá část kosti je značně tvrdá - říkáme jí proto skalní kost. Zevní část kosti je tenká, šupinovitá. Podílí se na utváření lebeční klenby. Na spodní ploše spánkové kosti je objemný bradavkový výběžek, před kterým je ostrý bodcovitý výběžek, na kterém je zavěšena jazylka a hrtan. Uvnitř pyramidy je složitý systém dutinek a kanálků, ve kterých probíhá řada nervů a kde je uloženo rovnovážné a sluchové ústrojí. Do těchto prostorů vede otvor vnitřního a zevního zvukovodu.

Čichová kost (os ethmoidale) se účastní výstavby přední části lebeční spodiny a stropu nosní dutiny. Je bohatě členěna drobnými skořepami, podél kterých proudí vdechovaný vzduch.

Čelní kost (os frontale) dotváří přední část lebeční dutiny. Kost tvoří strop očnice a kostěný podklad čela. V silnější, nadočnicové části jsou párové dutiny související s nosní dutinou.

Temenní kosti (j.č. os parietale) mají tvar obdélníkových misek tvořících vrchol lebeční klenby. Popsané kosti obličejové a mozkové části lebky ohraničují několik dutin. Kosti klenby a lebeční spodiny ohraničují mozkovou dutinu (mozkovnu). Obličejové kosti tvoří kostěnné stěny ústní dutiny a větší část nosní dutiny. Nosní dutina je přepážkou dělena na dvě poloviny, z nichž každá je nosními skořepami dále rozdělena na tři průduchy. Kosti obličejové a mozkové části lebky se spolupodílejí na vzniku očnice (orbity). V orbitách jsou uloženy oční koule a okohybné svaly. Jediné pohyblivé spojení lebečních kostí představuje čelistní kloub. Kosti lebky jsou jinak nepohyblivě spojeny švy (suturami),které ve vyšším věku postupně osifikují. Pro orientaci na lebce jsou nejdůležitější: věnčitý (korunový), šípový a lambdový šev . Tyto švy spojují čelní, temenní, spánkovou a týlní kost. Kosti lebky nejsou ve všech místech stejně pevné. Nejslabším místem na lebce (místa zlomenin) je šupina spánkové a čelní kosti. Zeslabená místa jsou i na lebeční spodině v okolí otvorů, kterými do lebeční dutiny procházejí cévy a nervy. Lebka jako celek je díky svému vejčitému tvaru velmi pevná a pružná, pokud tlak nebo náraz není omezen na malou plošku kosti a nepůsobí náhle a krátce. Pružnost lebky klesá ve stáří. Vývoj, růst a přestavba lebečních kostí trvá po celý život. Z medicínského hlediska je nejvýznamnějším obdobím vývoje lebky novorozenecký věk.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah