Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 3. 1. Kostra obličejové části lebky
Předešlá Následující


Obr. 4. 6.

Lebka
čelní pohled 1. korunový šev

 2. čelní kost

 3. temenní kost

 4. klínová kost

 5. spánková kost

 6. klínová kost v očnici

 7. nosní kost

 8. lícní kost

 9. nosní skořepa

 10. kostěná část nosní přepážky

 11. levé rameno dolní čelisti

 12. horní čelist

 13. tělo dolní čelisti

 14. bradový výběžek

Obličejová část lebky (viz Obr. 4. 6. a Obr. 4. 7.) je u člověka poměrně malá, zvláště u dětských lebek. Spojené kosti tohoto oddílu mají přibližně klínový tvar. Horní oddíl obličejové kostry tvoří pevně spojené kosti; dolní oddíl je pohyblivý (dolní čelist) a je připojený kloubem ke spánkové kosti.

Horní čelist (maxilla) je největší kostí horního oddílu lebky. V těle horní čelisti je dutina patřící k vedlejším nosním dutinám. Dolní okraj čelisti vybíhá v podkovovitý dásňový výběžek, ve kterém jsou vsazeny zuby horní čelisti. Spodní plocha je rovná a tvoří kostěný podklad patra.

Lícní kosti (j.č. os zygomaticum) , jsou párové kosti uložené zevně od horní čelisti. Jejich výběžky se spojují se spánkovými kostmi a vytvářejí jařmové oblouky.

Slzná kost (os lacrimale) tvoří vnitřní část kostěné očnice. Je prohloubena v jamku, ve které leží slzný váček.

Nosní kosti (ossa nasalia) jsou podkladem kořene nosu.

Patrové kosti (ossa palatina) a radličná kost (vomer) tvoří stěny nosní dutiny a patrová kost se podílí společně s výběžkem horní čelisti na vytvoření tvrdého (kostěného) patra.

Dolní oddíl obličejového skeletu představuje podkovovitá dolní čelist (mandibula). Podkovovité tělo kosti pokračuje kostěnými větvemi, které se rozbíhají ve výběžek, na který se upínají některé žvýkací svaly (hrotnatý výběžek) a kloubní výběžek (s hlavičkou), zasazený do jamky čelistního kloubu na spánkové kosti. Čelist má dásňový výběžek pro zuby dolní čelisti a bradový výběžek.

Jazylka (os hyoideum) je drobná kůstka uložená pod dolní čelistí. (Její popis je k lebce přiřazen pouze z vývojových důvodů.) Je dlouhými vazy připojena k lebeční spodině. Začínají na ní některé krční svaly a je závěsem pro hrtan.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah