Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
1. Základní jednotky živé hmoty
1. 5. Nácvik a testy znalostí
Předešlá Následující

V morfologických oborech je klíčovou dovedností rozpoznávání jednotlivým útvarů. Proto je u většiny kapitol na závěr přiložen nácvikový program. Nácvikový program v této kapitole Vám pomůže rozpoznávat jednotlivé buněčné ORGANELY. Poklepem na slovo organely na konci předchozí věty spustíte program s nácvikem.

Rozsah znalosti které jste si již osvojil/a si můžete otestovat. Než ale přistoupíte k nabízenému elektronickému testu, zvažte:

 • Testy vědomostí s volitelnými alternativami odpovědí nejsou určeny k opakovanému použití. Vhodné je pouze jejich jednorázové použití - až po úplném zvládnutí kvantitativního i kvalitativního rozsahu učiva celé první kapitoly.
 • Opakováním téhož testu byste si ani neověříli, ani neprohloubili znalost problematiky. Zlepšující se výsledky by byly výsledkem zapamatování si určitého pořadí odpovědí výlučně v tomto testu - neobjektivizovaly by úroveň vašich znalostí.

  Test č. 1 A je méně náročnou variantou elektronického testu z učiva celé první kapitoly - u každé otázky jsou nabízeny pouze 4 alternativy odpovědí a vždy je jedna z nich správná.

  Je vhodné dodržet určitý časový odstup po ukončení nácviku rozpoznávání jednotlivých buněčných organel - pokud možno alespoň 3 dny před užitím testu.

  Test č. 1 B je podstatně náročnější verzí, určenou pro fázi závěrečné přípravy ke zkoušce z předmětu Základy funkční anatomie člověka. U každé otázky této verze testu je nabízeno 5 alternativ odpovědí. U některých je správná pouze jedna z nabízených alternativ, u jiných je více správných alternativ a jsou zde i otázky, u kterých v nabízených odpovědích není žádná správná. (V případě že žádná z nabízených alternativ není správnou odpovědí, volte velké tlačítko označené Žádná X, umístěné na obrazovce dole vpravo.)

  Vzhledem k tomu, že otázky v obou verzích testů jsou stejné, je nezbytné dodržet dostatečný časový odstup po užití testu verze typu A - nejméně jeden týden před užitím verze typu B. S prodlužujícím se intervalem se zvyšuje objektivita výsledku testu.

  Elektronické testy znalostí je vhodné používat až tehdy, kdy jste si již

 • zcela osvojil/a látku všech čtyř podkapitol první kapitoly
 • postupně ověřil/a rozsah a přesnost svých znalostií učiva každé podkapitoly
  (např. tím, že jste opakovaně písemně definoval/a nejpodstatnější informace zde obsažené a při kontrole a porovnávání svého zápisu s příslušným učebním textem jste již nezjistil/a významné chyby),
 • opakovaně ověřil/a, že již bezchybně rozpoznáváte jednotlivé buněčné organely.
 • Návod
  Úvod
  Kapitola 1
  1.1. Lékařské vědy
  Kapitola 2
  2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
  2.2. Epitely
  2.4. Svalová tkáň
  2.5. Nervová tkáň
  2.6. Regenerace tkání
  2.7. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 3
  Kapitola 4
  4.5. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 5
  5.4. Testy znalostí
  Kapitola 6
  6.4. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 7
  7.4. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 8
  8.1. Obecná stavba a funkce cév
  8.3. Dynamika krevního oběhu
  8.4. Velký krevní oběh
  8.5. Žilní systém
  8.8. Nácvik a test znalostí
  Kapitola 9
  9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
  9.5. Tkáňové dýchání
  9.6. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 10
  10.1. Základní funkce trávicího systému
  10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
  10.8. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 11
  11.3. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 12
  12.1. Anatomie kůže
  12.2. Vlasy, nehty a chlupy
  12.3. Mléčná žláza
  12.4. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 13
  13.3. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 14
  14.1. Obecné zásady řízení a regulací
  14.3. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 15
  15.8. Nácvik a testy znalostí
  Slovník Obsah