Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 2. 5. Průdušnice a průdušky
Předešlá NásledujícíObr. 9. 5.

Pohyb hlasivkových chrupavek a hlasových vazů  1. pravý hlasový vaz,

  2. hlasivková chrupavka

  3. hrtanový sval oddalující a napínající hlasové vazy

  4. sval přibližující hlasové vazy

Průdušnice (trachea) navazuje na prstencovou chrupavku hrtanu a svým průběhem před jícnem přibližně sleduje zakřivení páteře. V krčním úseku leží na bocích průdušnice laloky štítné žlázy.

Trachea vstupuje do hrudníku, kde se větví na pravou a levou průdušku, které vstupují do plic.

Po vstupu průdušek do plic se bronchy mnohonásobně větví do tzv. bronchiálního stromu. Bronchy s průměrem průsvitu pod jeden milimetr se nazývají bronchioly. Bronchioly mají již velmi redukovanou stěnu, tvořenou převážně sliznicí a vrstvou vaziva se snopečky hladké svaloviny. Chorobné procesy postihující bronchioly jsou proto často provázeny úplným uzávěrem jejich průsvitu a následným dušením.

Větve bronchiálního stromu tvoří spolu s okolním vazivem, hladkými svaly a cévami pružný skelet plic.

Průdušnice a průdušky jsou konečnými odstavci dýchací trubice.

Základem stěny průdušnice a průdušek jsou podkovovité chrupavky, které zaručují jejich stálý tvar a zachování otevřeného průsvitu trubic i při dýchacích pohybech. Podkovovité chrupavky jsou na zadní straně doplněny vazivem, které spojuje i jednotlivé chrupavky navzájem. Ve vazivu průdušnice a bronchů je množství hladké svaloviny, která zvláště u bronchů malého kalibru nahrazuje chrupavčitou výztuhu. Hladká svalovina průdušek svým smrštěním může měnit průsvit i poměrně velkých bronchů. Drobné průdušky může i zcela uzavřít.

Sliznice vystýlající průdušnici a bronchy je obdobné stavby jako sliznice hrtanu. Obsahuje velké množství hlenových žlázek zvlhčujících svým sekretem povrch sliznice.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah