Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 2. 7. Látková výměna srdečního svalu
Předešlá Následující

Látková výměna srdečního svalu

Výživa srdečního svalu je uskutečňována krví, přiváděnou koronárními (věnčitými) tepnami, které jsou prvními větvemi aorty.

Větve obou věnčitých tepen vytvářejí obrovské kapilární sítě, svědčící o mimořádně vysokém metabolismu srdečního svalu. (Na jeden svalový trámec srdečního svalu připadá jedna kapilára.)

Přes mnohonásobné propojení kapilárních sítí se koronární tepny chovají jako konečné; tj. uzávěr tepny nebo její větve vede k nedostatku kyslíku a k rozpadu příslušné části svalu, k infarktu myokardu.

Žilní krev odtéká žilami srdečního svalu do pravé síně.

Z fyziologického hlediska je průtok krve věnčitými tepnami i způsob prokrvení myokardu obdobný jako u jiných svalů. Rozdíl je pouze v kolísání průtoku krve věnčitými tepnami. Kolísání je vyvoláno rytmickými stahy srdečního svalu, který stlačuje a uvolňuje stěny koronárních cév. V diastole se proto prokrvení srdečního svalu výrazně zlepšuje. Objem krve protékající věnčitými tepnami je značný, zvláště v silné svalovině levé komory. (V klidu protéká 100 gramy srdeční svaloviny levé komory asi kolem 80ml krve za minutu.) Zásobení myokardu krví je regulováno především množstvím kyslíku ve svalovině srdce. Klesá-li množství kyslíku ve svalu, zvyšuje se průtok krve ve větvích věnčitých cév, které se rozšiřují. Rozšíření cév je vyvoláno nejspíše látkami, které se uvolňují v kyslíkem nedostatečně zásobené srdeční tkáni. Regulace průtoku krve věnčitými tepnami se účastní i autonomní nervy, ale význam této inervace je za běžných fyziologických podmínek zřejmě podružný.

Energie potřebná pro udržení srdeční činnosti se při obvyklém zatížení srdce uvolňuje v srdečním svalu z glukózy (asi 35% spotřeby) a z kyseliny mléčné. Asi 60% energie poskytují tuky. Tyto látky získává srdeční sval z protékající krve. Pro udržení automatické srdeční činnosti jsou nezbytné i ionty draslíku a vápníku.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah