Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
1. Základní jednotky živé hmoty
1. 3. BUNĚČNÉ DĚLENÍ - DIFERENCIACE
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Buněčný cyklus se skládá z období metabolické aktivity a období buněčného dělení
  2. Mitosa je nepřímé dělení buněk, zajišťující shodnou chromosomální výbavu dceřinných buněk. Je typická pro tělové buňky.
  3. Meiosa je redukční dělení, při kterém se snižuje počet chromosomů v zralých pohlavních buňkách na polovinu (člověk 23), a zajišťuje volnou kombinovatelnost chromosomů i dědičných vloh (vývoj).
  4. Diferenciace buněk je podmíněna aktivací nebo tlumením určitých dědičných vloh. Diferenciace je podmínkou vzniku tkání, růstu a hojení.

Životní cyklus buňky se skládá z období metabolické aktivity a období buněčného dělení. Většina buněk lidského těla se dělí po celý život. Některé vysoce specializované buňky tuto schopnost ztrácejí: červené krvinky a nervové buňky. Tyto buňky pak mají omezenou dobu existence, i když v případě některých nervových buněk je tato doba stejná jako je doba života člověka.

Období mezi dvěma buněčnými děleními může trvat několik hodin i několik let. V tomto různě dlouhém období buňka tvoří RNA, bílkoviny a vykazuje různě intenzivní látkovou výměnu. Plní svoji funkci jako součást tkáně i část organismu.

Za vhodných metabolických podmínek, na popud jehož podstata není zcela objasněná, buňka zahajuje dělení. Pro jeho přípravu je nezbytné zejména zdvojení RNA v jádře a vytvoření přesných kopií molekul DNA (chromosomů). Současně se zvětší objemcytoplazmy a počet organel. Vlastní buněčné dělení může v lidském organismu probíhat buď jako mitosa nebo meiosa.

Pro buňky lidského těla a rozmnožování některých nižších organismů je typické nepřímé dělení - mitosa.

Mitosa zajišťuje vznik dvou dceřinných buněk se stejnou chromosomální a tedy i genetickou výbavou (informací). Takto - nepohlavním rozmnožováním vzniklé buňky, mají stejný soubor genů jako výchozí mateřská buňka. Buněčné potomstvo je proto stejné - uniformní, což je výhodné např. pro obnovu tkáně, která musí bez přerušení plnit určitou, specifickou funkci. Z vývojového hlediska je progresivnější redukční dělení.

Meiosa - redukční dělení .je dělení, kterým vznikají zralé pohlavní buňky. Má-li být po oplození (splynutí dvou pohlavních buněk) zachován obvyklý počet chromosomů (u člověka 46), musí být jejich počet nejprve v průběhu zrání pohlavních buněk redukován na polovinu. Meiosa je nejen základem pohlavního rozmnožování, ale její mechanismus zajišťuje i genetickou variabilitu (proměnlivost) potomstva, které je podmínkou vývoje.