Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka

O B S A H

NÁVOD
Efektivní ovládání studijní pomůcky
Rychlá orientace
Informace osobnostně manažerského charakteru


ÚVOD
Seznam doporučené literatury
O autorech

1. ZÁKLADNÍ JEDNOTKY ŽIVÉ HMOTY
1. 1. Lékařské vědy
1. 2. Buňka a buněčné organely
1. 2. 1. Biomembrány
1. 2. 2. Vláknité a hrudkovité struktury
1. 2. 3. Buněčná membrána
1. 2. 4. Endoplazmatické retikulum
1. 2. 5. Golgiho komplex
1. 2. 6. Lyzosomy
1. 2. 7. Ribosomy
1. 2. 8. Mitochondrie
1. 2. 9. Centriol
1. 2. 10.Cytoplazma - cytoskelet
1. 2. 11.Buněčné jádro
1. 2. 12.Jadérko
1. 2. 13.Chromosomy
1. 3. Dělení buněk
1. 3. 1. Dělení nepřímé - mitosa
1. 3. 2. Redukční dělení - meiosa
1. 3. 3. Diferenciace
1. 4. Lékařská genetika
1. 4. 1. Základní genetické pojmy
1. 4. 2. Lékařská genetika
1. 4. 3. Tvorba bílkoviny
1. 4. 4. Vrozené vady
1. 5. Nácvik a testy znalostí


2. FUNKČNÍ ANATOMIE TKÁNÍ
2. 1. Tkáně - vznik, definice, typy
2. 2. Epitely
2. 3. Pojivové tkáně
2.3.1. Vazivo
2. 3. 2. Chrupavka
2. 3. 3. Kostní tkáň
2. 4. Svalová tkáň
2. 5. Nervová tkáň
2. 6. Regenerace tkání
2. 7. Nácvik a testy znalostí


3. RŮST, NÁZVY ČÁSTÍ TĚLA, ORIENTACE NA TĚLE
3. 1. Shrnutí základních znalostí
3. 2. Délkový růst těla
3. 3. Anatomická norma, roviny a pohyby
3. 4. Názvy částí těla
3. 5. Testy znalostí


4. STAVBA A FUNKCE KOSTÍ
4. 1. Obecná stavba a funkce kosti
4. 1. 1. Kost
4. 1. 2. Osifikace kostí
4. 2. Páteř a kostra hrudníku
4. 2. 1. Páteř
4. 2. 2. Páteřní spoje
4. 2. 3. Kostra hrudníku
4. 3. Lebka
4. 3. 1. Kostra obličejové části lebky
4. 3. 2. Kostra mozkového oddílu lebky
4. 4. Kostra končetin
4. 4. 1. Stavební plán kostry končetin
4. 4. 2. Lopatkový pletenec
4. 4. 3. Kostra volné horní končetiny
4. 4. 4. Pánevní pletenec a kostra pánve
4. 4. 5. Význam pánevních rovin a pánevních rozměrů
4. 4. 6. Kostra volné dolní končetiny
4. 5. Nácvik a testy znalostí


5. STAVBA A FUNKCE KOSTNÍCH SPOJŮ
5. 1. Obecná stavba a funkce kostních spojů
5. 1. 1. Kloub
5. 2. Přehled kloubů horní končetiny
5. 2. 1. Ramenní kloub
5. 2. 2. Loketní kloub
5. 2. 3. Vřetenozápěstní kloub
5. 2. 4. Klouby ruky
5. 3. Anatomie kloubů dolní končetiny
5. 3. 1. Kyčelní kloub
5. 3. 2. Kolenní kloub
5. 3. 3. Hlezenní kloub
5. 3. 4. Klouby nohy
5. 4. Testy znalostí


6.STAVBA A FUNKCE KOSTERNÍCH SVALŮ
6. 1. Obecná stavba a funkce kosterních svalů
6. 1. 1. Sval
6. 1. 2. Šlacha
6. 1. 3. Smrštění svalu
6. 2. Svaly hlavy, krku a trupu
6. 2. 1. Svaly hlavy
6. 2. 2. Krční a hrudní svaly
6. 2. 3. Svaly břicha a zad
6. 3. Svaly končetin
6. 3. 1. Svaly ramene a svaly paže
6. 3. 2. Svaly předloktí a svaly ruky
6. 3. 3. Svaly kyčle a stehna
6. 3. 4. Svaly bérce a nohy
6. 4. Nácvik a testy znalostí


7. KREV
7. 1. Funkce a složení krve
7. 1. 1. Vlastnosti krve
7. 1. 2. Krevní plazma
7. 2. Krevní buňky
7. 2. 1. Červené krvinky
7. 2. 2. Bílé krvinky
7. 2. 3. Krevní destičky
7. 3. Obranné reakce organismu
7. 3. 1. Protilátková imunita
7. 3. 2. Buněčná imunita, brzlík
7. 4. Nácvik a testy znalostí


8. KREVNÍ OBĚH
8. 1. Obecná stavba a funkce cév
8. 2. Stavba a funkce srdce
8. 2. 1. Stavba srdeční stěny
8. 2. 2. Srdeční dutiny a průtok krve srdcem
8. 2. 3. Srdeční sval
8. 2. 4. Funkční anatomie srdce
8. 2. 5. Projevy srdeční činnosti
8. 2. 6. Srdeční činnost
8. 2. 7. Látková výměna srdečního svalu
8. 3. Dynamika krevního oběhu
8. 4. Velký krevní oběh
8. 5. Žilní systém
8. 6. Specializované oblasti cirkulace
8. 6. 1. Průtok krve játry – jaterní portální oběh
8. 6. 2. Průtok krve mozkem
8. 6. 3. Koronární cirkulace
8. 6. 4. Oběh krve u plodu
8. 7. Mízní oběh
8. 7. 1. Míza
8. 7. 2. Mízní cévy
8. 7. 3. Mízní uzliny
8. 7. 4. Slezina
8. 8. Nácvik a testy znalostí


9. DÝCHACÍ SYSTÉM
9. 1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9. 2. Dýchací cesty
9. 2. 1. Obecná stavba dýchacích cest
9. 2. 2. Nos, nosní dutina a vedlejší nosní dutiny
9. 2. 3. Nosohltan
9. 2. 4. Hrtan
9. 2. 5. Průdušnice a průdušky
9. 3. Plíce
9. 3. 1. Stavba plic
9. 3. 2. Přenos a vazba kyslíku
9. 4. Mechanika dýchání
9. 4. 1. Dechový objem a vitální kapacita plic
9. 4. 2. Řízení dýchání
9. 5. Tkáňové dýchání
9. 6. Nácvik a testy znalostí


10. TRÁVICÍ SYSTÉM
10. 1. Základní funkce trávicího systému
10. 2. Obecná stavba trávicí trubice
10. 2. 1. Stěna trávicí trubice
10. 2. 2. Žlázy trávicí trubice
10. 3. Hlavový a hrudní úsek trávicí trubice
10. 3. 1. Ústní dutina
10. 3. 2. Hltan
10. 3. 3. Jícen
10. 4. Žaludek a tenké střevo
10. 4. 1. Žaludek
10. 4. 2. Tenké střevo
10. 5. Játra, žlučové cesty a slinivka břišní
10. 5. 1. Játra
10. 5. 2. Slinivka břišní
10. 6. Tlusté střevo
10. 6. 1. Stavba a funkce tlustého střeva
10. 7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10. 8. Nácvik a testy znalostí


11. MOČOVÝ SYSTÉM
11. 1. Funkční anatomie ledvin
11. 1. 1. Anatomie ledvin
11. 1. 2. Význam ledvin pro udržení homeostázy
11. 1. 3. Řízení činnosti ledvin
11. 2. Vývodné močové cesty
11. 2. 1. Anatomie močových cest
11. 2. 2. Mikce
11. 3. Nácvik a testy znalostí


12. KOŽNÍ ÚSTROJÍ
12. 1. Anatomie kůže
12. 2. Vlasy, nehty a chlupy
12. 3. Mléčná žláza
12. 4. Nácvik a testy znalostí


13. POHLAVNÍ SYSTÉMY
13. 1. Reprodukční systém muže
13. 1. 1. Pohlavní žlázy
13. 1. 2. Vývodné pohlavní cesty
13. 1. 3. Zevní pohlavní orgány
13. 2. Reprodukční systém ženy
13. 2. 1. Pohlavní žlázy
13. 2. 2.Vejcovod, děloha, pochva
13. 2. 3. Menstruační cyklus
13. 2. 4. Zevní pohlavní orgány
13. 3. Nácvik a testy znalostí14. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU
14. 1. Obecné zásady řízení a regulací
14. 2. Žlázy s vnitřní sekrecí
14. 2. 1. Mechanismus účinku hormonů
14. 2. 2. Neurokrokrinie, mezimozek, mozkový podvěsek
14. 2. 3. Nadledviny
14. 2. 4. Štítná žláza
14. 2. 5. Příštítné žlázy
14. 2. 6. Slinivka břišní
14. 3. Nácvik a testy znalostí


15. NERVOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU
15. 1. Obecné principy stavby a funkce
15. 1. 1. Centrální a periferní nervový systém
15. 1. 2. Neuron, glie a synapse
15. 1. 3. Stavba a funkce periferních nervů
15. 1. 4. Vzruch
15. 2. Stavba a funkce receptorů
15. 2. 1. Kožní čití, bolest
15. 2. 2. Chemické čití. Čich a chuť
15. 2. 3. Sluchové ústrojí
15. 2. 4. Orgány polohy a pohybu
15. 2. 5. Zrakové ústrojí
15. 3. Stavba a funkce míchy. Míšní nervy
15. 3. 1. Mícha
15. 3. 2. Míšní nervy
15. 4. Prodloužená mícha a střední mozek
15. 4. 1. Prodloužená mícha a Varolův most
15. 4. 2. Střední mozek
15. 4. 3. Přehled stavby a funkce hlavových nervů
15. 5. Mezimozek a autonomní funkce
15. 5. 1. Mezimozek
15. 5. 2. Řízení činnosti hladkého svalstva
15. 6. Mozková kůra
15. 6. 1. Stavba mozkové kůry
15. 6. 2. Korové analyzátory
15. 6. 3. Asociační funkce mozkové kůry
15. 6. 4. Řízení pohybu a polohy těla. Bazální ganglia. Mozeček
15. 7. Krevní zásobení mozku a obaly CNS
15. 7. 1. Mozkové tepny
15. 7. 2. Obaly centrálního nervového systému. Mozkomíšní mok
15. 8. Nácvik a testy znalostí


16. SLOVNÍK
SEZNAM OBRÁZKŮ
Obr. 1. 1. Schéma konstrukce mikroskopu
Obr. 1. 2. Rekonstrukce struktury biologické membrány
Obr. 1. 3. Buněčné organely
Obr. 1. 4. Úprava buněčného povrchu střevního epitelu
Obr. 1. 5. Plastické rekonstrukce mitochondrie
Obr. 1. 6. Stavba buněčného jádra a karyotyp muže
Obr. 1. 7. Buněčné dělení – mitosa
Obr. 2. 1. Epitelové tkáně
Obr. 2. 2. Tuhé vazivo kloubního pouzdra
Obr. 2. 3. Hyalinní chrupavka
Obr. 2. 4. Kostní buňka
Obr. 2. 5. Stavba kosterního svalu
Obr. 2. 6. Neurony
Obr. 3. 1. Změna proporcí těla. (roční dítě – dospělý)
Obr. 3. 2. Směry a roviny těla
Obr. 4. 1. Schéma stavby vyvýjející se dlouhé kosti
>Obr. 4. 2. Schéma stavby obratle
Obr. 4. 3. Atlas a axis
Obr. 4. 4. Meziobratlové destičky
Obr. 4. 5. Kostra hrudníku
Obr. 4. 6. Lebka čelní pohled
Obr. 4. 7. Lebka boční pohled
Obr. 4. 8. Pravá klíční kost
Obr. 4. 9. Pravá pažní kost
Obr. 4. 10. Pravé předloketní kosti
Obr. 4. 11. Pravá pánevní kost
Obr. 4. 12. Roviny a rozměry pánevní
Obr. 4. 13. Pravá stehenní kost
Obr. 4. 14. Bércové kosti
Obr. 4. 15. Kosti nohy
Obr. 5. 1. Ramenní kloub
Obr.5. 2. Loketní kloub
Obr. 5. 3. Kyčelní kloub
Obr. 5. 4. Kolenní kloub
Obr. 5. 5. Hlezenní kloub
Obr. 5. 6. Nožní klenba
>Obr. 6. 1. Uspořádání svalových skupin
>Obr. 6. 2. Svazek svalových vláken obalený vazivem
Obr. 6. 3. Mimické svaly
Obr. 6. 4.Svaly krku
Obr. 6. 5. Svaly na přední straně trupu
Obr. 6. 6. Svaly na zadní straně trupu
Obr. 6. 7. Svaly ramene a paže
Obr. 6. 8. Svaly předloktí
Obr. 6. 9. Svaly ruky
Obr. 6. 10. Stehenní svaly
Obr. 6. 11. Bércové svaly
Obr. 7.1. Červená krvinka
Obr. 7.2. Krevní nátěr
Obr. 8. 1. Stavba žil
Obr. 8. 2. Srdce (přední plocha)
Obr. 8. 3. Cípatá a poloměsíčitá chlopeň
Obr. 8. 4. Převodní srdeční systém
Obr. 8. 5. Stavba tepny
Obr. 8. 6. Princip úpravy kolaterálního oběhu
Obr. 8. 7. Schéma tepenných větví odstupujících z aorty
Obr. 8. 8. Žilní systém
Obr. 8. 9. Stavba mízních uzlin
Obr. 8. 10. Regionální uzliny končetin a stěny trupu
Obr. 8. 11. Slezina
Obr. 9.1. Dýchací ústrojí
Obr. 9. 2. Vedlejší nosní dutiny
Obr. 9. 3. Nosohltan
Obr. 9. 4. Hrtanové chrupavky
Obr. 9. 5. Pohyb hlasivkových chrupavek a vazů
Obr. 9. 6. Pravá a levá plíce
Obr. 9. 7. Stavba plic - plicní segmenty
Obr. 9. 8. Schéma cirkulace v plicích
Obr. 10. 1. Obecná stavba trávicí trubice
Obr. 10. 2. Ústní dutina, jazyk
Obr. 10. 3. Stavba zubu
>Obr. 10. 4. Zuby horní a dolní čelisti
Obr. 10. 5. Průběh jícnu
Obr. 10. 6. Žaludek
Obr. 10. 7. Ústí žlučových a pankreatických vývodů
Obr. 10. 8. Klk
Obr. 10. 9. Játra
Obr. 10. 10. Žlučové cesty
Obr. 10. 11. Slinivka břišní
Obr. 10. 12. Slepé střevo a apendix
Obr. 10. 13. Konečník
Obr. 10. 14. Retroperitoneální prostor
Obr. 10. 15. Projekce apendixu
Obr. 11. 1. Uložení močového systému
Obr. 11. 2. Pravá ledvina
Obr. 11. 3. Řez ledvinou
Obr. 11. 4. Stavba glomerulu
Obr. 11. 5. Vývodné močové cesty
Obr. 11. 6. Močový měchýř
Obr. 12. 1. Stavba kůže
Obr. 13. 1. Stavba varlete
Obr. 13. 2. Vývodné pohlavní cesty muže
Obr. 13. 3. Stavba spermie
Obr. 13. 4. Prostata
Obr. 13. 5. Pyj
Obr. 13. 6. Vaječník
Obr. 13. 7. Vejcovody (adnexa děložní)
Obr. 13. 8. Řez ženskou pánví
Obr. 13. 9. Změny bazální teploty v průběhu cyklu
Obr. 13. 10. Zevní pohlavní orgány ženy
Obr. 14. 1. Přehled žláz s vnitřní sekrecí u muže a ženy
Obr. 14. 2. Hypotalamo – hypofyzární systém
Obr. 14. 3. Nadledviny
Obr. 14. 4. Štítná žláza
Obr. 14. 5. Příštítné žlázy
Obr. 15. 1. Základní členění mozku a mozkového kmene
Obr. 15. 2. Stavba motorické ploténky
Obr. 15. 3. Sluchové ústrojí
>Obr. 15. 4. Středoušní dutina
Obr. 15. 5. Vnitřní ucho
Obr. 15. 6. Stavba oka
Obr. 15. 7. Slzné ústrojí
Obr. 15. 8. Mícha
Obr. 15. 9. Vřetenní nerv
Obr. 15. 10. Loketní nerv
Obr. 15. 11. Středový nerv
Obr. 15. 12. Stehenní nerv
Obr. 15. 13. Sedací nerv
Obr. 15. 14. Sedací a lýtkový nerv
Obr. 15. 15. Prodloužená mícha
Obr. 15. 16. Schéma činnosti dýchacího centra
Obr. 15. 17. Jádra hlavových nervů
Obr. 15. 18. Řez mozkovými polokoulemi v čelní rovině
>Obr. 15. 19. Autonomní nervový systém
Obr. 15. 20. Průběh pyramidové dráhy
Obr. 15. 21. Mozkové tepny
Obr. 15. 22. Postranní mozkové komory
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah