Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
7. Krev
7. 1. Funkce a složení krve
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Krev je spojovacím článkem mezi buňkami tkání a zevním prostředím.
  2. Krev má transportní funkce při rozvodu dýchacích plynů, živin, vitaminů, hormonů a zplodin jejich rozpadu.
  3. Krev má specifické funkce při udržování stálého vnitřního prostředí organismu (pH, osmotický tlak apod.) a při obraně organismu proti infekci.
  4. Krev je tekutá tkáň. Skládá se z krevní plasmy a krevních buněk - krvinek. Poměr plasmy a krvinek je 56 : 44 u mužů, a 59 : 41 u žen. Této poměrné hodnotě říkáme hematokrit.
  5. Krevní plazma se skládá z vody, anorganických látek (NaCl, NaCO3, Ca, P, K, Fe) a organických látek - především bílkovin.
  6. Plazmatické bílkoviny rozdělujeme na albuminy (4,8 %), globuliny (2,8 %) a fibrinogen (0,3 %). Albuminy plní funkci přenašečů vody, enzymů, léků, kovů. Globuliny jsou nositeli protilátek a fibrinogen se účastní srážení krve.
Mnohostranné funkce krve můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

1. Transportní funkce, které zahrnují: 2. Specifické funkce, mezi které patří:
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah